Egbert Gerrit Kuiper (1800-1876) was een onderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Radewijk.


Egbert Gerrit Kuiper is op 5 april 1800 geboren te Gramsbergen, als zoon van Jan Kuiper en Hendrika Schultink. Hij trouwde op 4 december 1830 te Sleen met Diena Remmels.

Kuiper werd in 1816 aangesteld als onderwijzer te Radewijk. Hij bezat op dat moment ‘den vierden rang’. Het aantal leerlingen in Radewijk was gering. Sinds het vertrek van de eerste onderwijzer Jan Klinge, was de school af en toe waargenomen door de op leeftijd zijnde Berend Meuleman uit stad Hardenberg, maar de school bleef officieel vacant. Daarmee kunnen we Kuiper met recht de tweede ‘echte’ schoolmeester van Radewijk noemen. Op 11 juli 1820 werd hij geĂ«xamineerd. Op dat moment bezat hij de vierde rang. Kuiper gaf tot 1 december 1820 les in Radewijk, waarna hij vertrok naar Coevorden. In 1828 was hij ondermeester te Sleen en bezat hij de tweeden rang. Meester Kuiper overleed op dinsdag 21 november 1876 te Sleen.