Gerrit Broekman (1847-1924) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te De Krim.


Gerrit Broekman is geboren op 19 november 1847 in ’t Gelderse Warnsveld, als zoon van Jan Broekman en Jenneken Jacobs. Hij trouwde op 27 juli 1876 te Elburg met Johanna van de Kerk.

Hij werd op 5 januari 1875 ingeschreven als inwoner van de gemeente Gramsbergen en was toen afkomstig uit Oene bij Epe. Op die dag begon Broekman zijn nieuwe functie als hoofdonderwijzer van de openbare lagere school in De Krim tegen een aanvangssalaris van 500 gulden per jaar. De openbare lagere school in De Krim was het jaar ervoor officieel geopend. Voordien was er nog geen school in de buurtschap aan het kanaal. En als het aan het gemeentebestuur van Gramsbergen had gelegen, was die school er toen ook nog niet gekomen. De gemeente was echter door Provinciale Staten van Overijssel opgedragen om een nieuwe school te bouwen, omdat het grote getal kinderen een veel te grote afstand moest afleggen om op school te komen. De gemeente Gramsbergen was in beroep gegaan, maar bij koninklijk besluit van oktober 1870 werd het oordeel uitgesproken. Gramsbergen verloor en moest overgaan tot realisatie van een nieuw openbaar schoolgebouw aan de Lutterhoofdwijk.

In 1884 kreeg meester Broekman toestemming van het gemeentebestuur tot het bekleden van de betrekking als voorzanger bij de evangelische vereniging ‘EbenhaĆ«zer’ te De Krim. Verder vervulde hij de functie van secretaris voor de vereniging ‘de Eendracht’ aldaar. Op 18 juni 1918 vroeg Broekman aan het gemeentebestuur om hem met ingang van 1 oktober dat jaar eervol ontslag te verlenen. Zijn wens werd deels verhoord, want hij bleef tot 1 maart 1919. In oktober 1923 verhuisde Broekman, als weduwnaar, van De Krim naar de gemeente Stad Hardenberg. Daar overleed de oud-hoofdonderwijzer op 13 maart 1924, op 77-jarige leeftijd.