Gerrit Jan Everts (1805-1845) was een schoolmeester die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Bergentheim.


Gerrit Jan Everts (ook genaamd Gerrits) is geboren op 21 september 1805 te Heemse, als zoon van Evert Gerrits en Swaantje Bolks. Hij trouwde op 3 mei 1834 te Ambt Hardenberg met Jennechien Waterink uit Bergentheim.

Begin 1830 was Everts nog schoolmeester te ArriĆ«n onder Ambt Ommen toen hij solliciteerde naar de vacante schoolmeesterspost in Bergentheim. Op de 13e februari van dat jaar nam hij deel aan het vergelijkend examen dat gehouden werd in herberg ‘De Rustenberg’ in Heemse. Hij had weinig concurrentie, want er deed slechts een andere kandidaat mee. Met toestemming van de Minister van Binnenlandse Zaken van 26 maart werd Everts aangesteld tot schoolonderwijzer te Bergentheim. Hij trad op 12 april 1830 in functie. Everts gaf het hele jaar door les aan zijn leerlingen. In de gemeente Ambt Hardenberg was dat alleen voorbehouden aan de scholen in de kernen Heemse en Bergentheim. In de overige buurtschappen en dorpen werd alleen ’s winters les gegeven. Meester Everts overleed op 15 september 1845 te Bergentheim, op 39-jarige leeftijd.