Harmen Roelofs (1822-1892) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Holthone.


Harmen Roelofs is geboren op 6 februari 1822 in de buurtschap Loozen, als zoon van Hendrik Roelofs en Hermina Zwijze. Hij trouwde op 22 april 1852 te Gramsbergen met Jennigjen Balderhaar uit Brucht.

Roelofs is op 17 oktober 1838, toen hij 16 jaar oud was, geëxamineerd als ‘kweekeling’. Meteen daarna werd hij aangesteld als provisionele waarnemer van het schooltje in Holthone. In 1840 volgde zijn benoeming tot onderwijzer in vaste dienst aldaar. Nog datzelfde jaar werd hij opnieuw geëxamineerd en bevorderd van de vierde naar de derde rang. In december 1851 maakte Harmen Roelofs zijn voornemen kenbaar om per april 1852 zijn betrekking neer te willen leggen. Dat werd hem toegestaan en hij kreeg dan ook eervol ontslag. Daarop verhuisde hij naar de gemeente Ambt Hardenberg.

Begin 1873 trad hij nog even weer in dienst als waarnemend onderwijzer, maar dan aan de openbare lagere school in Brucht. Hij woonde en werkte toen als welgesteld landbouwer in Brucht. Hij was 51 en op zijn gedrag viel niets aan te merken en hij bezat de benodigde bekwaamheid om de school tijdelijk waar te nemen. Ingezetenen van Brucht wilden hem graag voor de klas. Nog datzelfde jaar werd onderwijzer T. Ebels aangesteld, maar die bedankte voor de benoeming.

Meester Roelofs overleed op 13 februari 1892 te Brucht, op 70-jarige leeftijd.