Jan Klinge (1764-1844) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Radewijk.


Jan Jansen Klinge is geboren in Radewijk en op 27 mei 1764 gedoopt in de hervormde Stephanuskerk in Hardenberg, als zoon van Jan Herms Balderhaar en Janna Jannessen Odink. Hij trouwde op 4 mei 1794 te Hardenberg met Hermine Gerrits Seinen en na haar overlijden hertrouwde hij op 26 april 1801 te Hardenberg met Fennigjen Jansen Hamhuis.

Jan is, voor zover bekend, de eerste schoolmeester geweest van de buurtschap Radewijk. In de archieven zien we hem in 1788 genoemd als de meister van Roke. In 1795 was hij verantwoordelijk voor de telling van alle inwoners van Radewijk, bestemd voor de algemene volkstelling. Op genoemde lijst vinden we dat hij weliswaar les gaf in Radewijk, maar er niet meer woonde. Zijn huis stond vanaf 1794 in ‘de Stadsvrijheid’. Kennelijk was de afstand van woning naar werk te groot, want in 1799 verhuisde hij terug naar Radewijk. Op 29 augustus 1811 verliet Jan Klinge zijn post als schoolmeester, om onbekende redenen. Hij overleed op 17 februari 1844 te Baalder, op 79-jarige leeftijd.