De Saksische boerderij en schuur op de voormalige katerstede Altena aan de Rheezerweg 84 in Diffelen. De woning is in 1957 afgebroken en vervangen door nieuwbouw. De oude woning bezat een hanebalk met daarin het het jaartal 1811 gegraveerd…

In 1795 werd het erve Altena in Diffelen bewoond door Derk Gerrits (Nijeboer) en echtgenote Hendrikjen Lubberts (Meijerink). Zij waren rond 1780 getrouwd en hadden eerst in Stegeren gewoond, maar vanaf 1789 in Diffelen. In 1792 woonden ze daar op ’t erve Leuvelink, maar zoals gezegd in 1795 op ’t erve Altena. Dat blijkt o.a. uit een doopinschrijving in de registers van de kerk in Heemse.

Uit het register op de aangiften voor de 50ste penning blijkt dat het katersplaatsjen het Altenaas te Diffelen in 1801 van eigenaar veranderde. Op 29 april van dat jaar gaf Derk Jan Everts te kennen dat hij voor ongeveer 14 dagen de katerstede had gekocht van Herm en Egbert Timmerman uit Rheeze voor een bedrag van 820 gulden.

Genoemde Derk Jan Everts was drie dagen eerder, op 26 april 1801, getrouwd te Heemse met Hendrikjen Arends. De bruidegom was geboren in Rheeze en de bruid in Den Ham.

Twee jaar later, in 1803, woonden zij op ’t Altenaas in Diffelen, zoals blijkt uit deze inschrijving in het doopboek van de kerk te Heemse.

Derk Jan overleed op jonge leeftijd waarna zijn weduwe op 26 januari 1811 te Heemse hertrouwde met Jan Hendrik Braakman, afkomstig uit Junne. Het noodlot sloeg echter opnieuw toe, want ook haar tweede man overleed jong, en wel door verdrinking, op 27 februari 1818 te Diffelen. Daarna stapte Hendrikjen Arends opnieuw in het huwelijksbootje. Haar derde man was Gerrit Stappenbelt uit Lemele. Hun huwelijk werd op 9 juni 1819 voltrokken. Twee weken daarvoor, op 28 mei, was door notaris Antoni van Riemsdijk een akte van boedelinventarisatie opgemaakt op het erfjen het Altena’s, huisnr. 17, op verzoek van Hendrikjen Arends Holtkamp. Tot de onroerende goederen behoorde ’t Altena’s met een aantal percelen grond (aktenr. 54).

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve Altena vermeld als eigendom van landbouwer Gerrit Stappenbelt, weduwnaar van Hendrikjen Arends Mastenbroek. Zij was op 12 februari 1828 overleden. De boerderij stond op legger 333 als sectie I-132.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 333/2: Sectie I-132. Huis en erf op de zgn. Lutken Esch. In 1849 redres. Over op:
Legger 778/4: Eigendom van Albertus Braakman, de zoon uit het tweede huwelijk van Hendrikje Arends Mastebroek met Jan Hendrik Braakman. Albertus was op 30 januari 1814 geboren en op 30 april 1846 te Heemse getrouwd met Jennigje Minkjan uit Den Ham. Huisnr. F-5.

Albert(us) Braakman en Jennigjen Minkjan verschenen op 31 januari 1852 voor notaris Swam te Gramsbergen. Zij verklaarden 1000 gulden schuldig te zijn aan Willemina Christina Boerrigter, echtgenote van zadelmaker Jan Heisterus Aleidanus Kramer te Coevorden, en aan Johanna Margaretha Boerrigter te Coevorden. Zij stelden hun huis, met grond en wheere te Diffelen, sectie I-132, als onderpand (aktenr. 1832).

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

In 1887 successie. Over op:
Legger 1734/34: Huis, erf en schuurtje. Eigendom van Hendrik Braakman en echtgenote Egberdina Overweg. Zij waren op 22 mei 1874 getrouwd te Heemse. In 1913 boedelscheiding. Over op:
Legger 7363/5: Eigendom van Jan Braakman en echtgenote Geesje Klokkert. Zij waren op 22 september 1905 getrouwd te Heemse. In 1913 redreskaart. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1913.

Legger 7363/48: Nieuwe sectie I-1545. Huis, schuur en erf. In 1924 successie. Over op:
Legger 7349/37: Eigendom van Jan Braakman en Geesje Klokkert. In 1954 verkoop en boedelscheiding. Over op:
Legger 12545/1: Eigendom van Hendrikje Braakman (geb. 10-12-1906 te Duits Wielen) en echtgenoot Gerrit Jan Mulder (geb. 22-08-1907) (zie register van overschrijving hypotheken, deel 1000, nr. 64). Zij waren op 12 februari 1932 te Heemse getrouwd. In 1956/1957 werd de oude (krot)woning gesloopt en vervangen door nieuwbouw (iets verder van de provinciale weg af). Over op: 

De prachtige oude hooischuur van de familie Mulder aan de Rheezerweg 84 bestaat niet meer. Begin jaren ’60 is het houten bouwwerk, staand op het vroegere erve Altena, afgebroken. De kleurendia’s zijn gemaakt door ds. E.J. Loor uit Heemse.

Legger 12545/3: Erf. In 1960 vereniging met naastgelegen perceel sectie I-1546. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1960.

Legger 12545/5: Nieuwe sectie I-1973. Huis, erf, bouw en weiland aan de Rheezerweg 84.