Op 26 februari 1769 werd door de schout een testament geregistreerd, op verzoek van Derk Jansen op de Bollemaat. Hij benoemde als zijn enige en universele erfgenamen zijn meijer (pachter) Harm Harmsen en zijn huisvrouw Janna Hendriks, beide op de Bollemaat woonachtig. Derk Jansen op de Bollemaat was op 4 juni 1750 te Heemse in ondertrouw gegaan met Annegje Egberts, maar zij overleed kinderloos in 1765. Dat deed Derk besluiten om de Bollemaat bij testament te vermaken aan zijn pachters.

Op 25 juni 1775 werd door de schout een schuldbekentenis met hypotheekstelling geregistreerd ten name van Harmen Harmsen en zijn huisvrouw Janna Hendriksen, woonachtig op de Bollemaat te Diffelen, aan Jannes Arends, zijnde tegenwoordig scheper van de heer burgemeester Golts, te Stegeren, voor een somma van 100 Caroly guldens. Als onderpand diende hun eigendommelijke woonhuis met daarbij gelegen gooren, staande en gelegen op de Bollemaat te Diffelen. De kantlijn vermeldt dat het bedrag op 30 juni 1805 is afgelost. Hermen Herms Bollemaat en Janne Hendriks waren op 27 september 1766 te Heemse in ondertrouw opgenomen.

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat de Bollemaat, gelegen op de zgn. Grooten Esch, vermeld als eigendom van landbouwer Hermen Bollemaat. De boerderij staat dan op legger 26 onder sectie I no. 316. Hermen Hermenszoon Bollemaat was in 1773 geboren en op 11 mei 1799 in Heemse getrouwd met Aaltjen Willems Heuver.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Legger 26/8: Sectie I-316. Huis en erf. Eigendom van Hermen Bollemaat. Hij overleed op 17 juni 1837 in Diffelen. Zijn vrouw stierf vier jaar later, op 25 mei 1841. De boerderij vererfde op zoon Jan Bollemaat (geb. 5 april 1809). Hij was op 18 februari 1840 getrouwd te Heemse met Gerritdina Boerman. Huisnr. F-27. Jan Bollemaat stierf op 37-jarige leeftijd, op 18 juli 1846 te Diffelen. Zijn vrouw stierf op 2 februari 1878. De boerderij vererfde op zoon Hendrik Bollemaat. Hij was op 5 mei 1871 te Heemse getrouwd met Diena Welink uit Rheeze. Ook zij stierven op jonge leeftijd. Hendrik overleed op 48-jarige leeftijd in 1889 en Diena op 41-jarige leeftijd in 1885. De boerderij verviel aan hun twee kinderen Hermannus en Mina Bollemaat. In 1901 boedelscheiding. Over op:
Legger 5900/13: Eigendom van Hermannus Bollemaat en Mina Bollemaat (beiden voor de helft) (zie register van overschrijving hypotheken, deel 462, nr. 53). Huisnr. F-27. Huis en erf met schuur. In 1912 boedelscheiding. Over op:
Legger 6776/14: Eigendom van Hermannus Bollemaat en echtgenote Hermina Hofsink (zie register van overschrijving hypotheken, deel 564, nr. 112). In 1920 sloop. Over op:
Legger 6776/45: Sectie I-316. Schuur en weiland. In 1921 sloop. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1921.

 

Legger 6776/47: Sectie I-316. Weiland. Iets noordelijker, op het naastgelegen perceel sectie I-886, werd in 1921 een nieuwe boerderij gebouwd in opdracht van de fam. Bollemaat, geadresseerd aan de huidige Grote Esweg 6.