Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve Hekman vermeld als eigendom van landbouwer Gerrit Boerman en echtgenote Gerritdina Hekman. Zij waren getrouwd op 27 augustus 1814 in Hardenberg. Gerrit was geboren in Arriën in het Schoutambt Ommen. Gerritdina was geboren op ’t erve Hekman. De boerderij op de zgn. Lutken Esch staat op legger 19 onder sectie I no. 153. 

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Op 28 april 1836 registreerde notaris Antoni van Riemsdijk een hypotheekakte op verzoek van Gerrit Boerman en Gerritdina Hekman. Zij hadden 550 gulden geleend van Coenraad Bernardus Holland, landbouwer te Vriezenveen. Als onderpand stelden ze hun comparanten woonhuis en deszelfs grond en wheere, getekend numero negen, staande en gelegen ter buurtschap Diffelen, ten oosten van en aan de Steege op hunne katerstede of erfjen het Hekmans aldaar, met de daartoe gehorende een-vierde whaars-gerechtigheid ter marke Diffelen, komende hetzelve woonhuis op de kadastrale plans sectie I voor onder numero 153, ter grootte van een roede en vierenvijftig ellen (aktenr. 1208, scan 84).

Legger 19/6: Sectie I-153. Huis en erf. Gerrit Boerman overleed op 6 augustus 1846 (op 56-jarige leeftijd). In 1856 verkoop. Over op:
Legger 1490/6: Eigendom van zoon Hendrik Gerritsz. Boerman. Hij trouwde op 5 juni 1862 te Heemse met Gerritdina Kampman.

 

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 14 augustus 1863.

 

Hendrik Boerman overleed ook jong, op 31-jarige leeftijd, op 21 mei 1864 te Diffelen. Zijn weduwe, Gerritdina Kampman, hertrouwde op 23 februari 1866 te Stad Hardenberg met Johannes Zweers en verhuisde naar diens geboorteplaats. Haar enige zoon, Gerrit (geb. 15 juli 1863 te Diffelen) ging mee naar het huis van z’n stiefvader en overleed daar, ongehuwd, op 31-jarige leeftijd (net als z’n vader). In 1874 volgde afbraak van de boerderij in Diffelen. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1874.

 

Legger 1490/21: Nieuwe sectie I-1005. Erf. In 1879 volgde verkoop. Over op:
Legger 3894/4: Eigendom van de gebroeders Gerrit en Jan Warmink, de naaste buren van ’t vroegere Hekman (zie register van overschrijving hypotheken, deel 291, nr. 9).

 

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.