Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van Jan Vrijlink (geboren Koning) en echtgenote Willemina Vrielink. Zij waren op 2 juli 1800 getrouwd in Heemse. De boerderij staat in 1832 op legger 387a als sectie I-246. 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 387a/8: Sectie I-246. Huis, erf en schuur. Jan Vrielink (geboren Koning) overleed op 13 februari 1836 in Diffelen. Zijn weduwe, Willemina Vrielink, overleed op 19 november 1859, waarna het erve overging in handen van oudste zoon Gerrit Frijlink en de overige kinderen. In 1865 successie en vereniging van artikelen. Over op:
Legger 2554/8: Eigendom van Gezina Schrotenboer, weduwe van Gerrit Frijlink of Vrielink. Zij waren op 19 januari 1833 getrouwd in Heemse. Gerrit was op 7 juni 1864 overleden.

Op 25 oktober 1869 droeg weduwe Gezina Vrijlink-Schrotenboer de haar toekomende helft in de roerende en onroerende goederen, behorende tot de huwelijksgemeenschap van haar en haar wijlen echtgenoot Gerrit Vrijlink, over aan haar zoons Jan Willem en Gerrit Jan Vrijlink.

Legger 2958/4: Eigendom van Jan Willem Vrijlink en mede-eigenaren. Jan Willem was de oudste zoon van Gerrit Vrijlink en Gezina Schrotenboer. Hij bleef ongehuwd. De mede-eigenaren waren zijn broer Gerrit Jan Vrijlink (bleef ook ongehuwd), Evertjen Vrijlink (trouwde in 1879 met Evert Altena) en Gerritdina Vrijlink (trouwde in 1881 met Gerrit Jan Oldemeijer). Huisnr. F-8.

Notaris Gerard de Meyier verleed op 21 juli 1879 de akte waarbij de zussen Evertjen en Gerritdina Vrijlink hun beider 1/8e aandeel in de nalatenschap van wijlen hun vader Gerrit Vrijlink, echtgenoot van Gesina Schrotenboer, verkochten aan de broers Jan Willem en Gerrit Jan Vrijlink. Het betrof o.a. het boerenerf Vrijlink, bevattende huis, schuur en erf, schaapschot en verdere getimmerten, met de daarbij behorende bouw-, hooi-, wei-, heide-, veen- en veldgronden te Diffelen (aktenr. 144).

Op 1 september 1880 verkochten de gebroeders Vrijlink verschillende percelen bouw- en hooiland, koeweiden, hooiland en heidegrond (aktenr. 316)

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

In 1913 redreskaart en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.

Legger 2958/77: Eigendom van Evert Altena en Evertjen Vrijlink. Nieuwe sectie I-1547. Huis, schuur en bouwland. In 1920 boedelscheiding. Over op:
Legger 8370/42: Eigendom van Gerrit Jan Altena (bleef ongehuwd) en Jennigje Altena met echtgenoot Albert Odink. Zij waren op 21 mei 1915 getrouwd in Heemse. In 1947 successie. Over op:
Legger 11672/20: Eigendom van Albert Odink en Jennigje Altena. In 1949 verkoop. Over op:
Legger 11889/21: Eigendom van landbouwer en veehandelaar Hendrik Makkinga (geb. 19-03-1921) en echtgenote Everdina Odink (geb. 18-05-1922). In 1954 stichting. Over op:
Legger 11889/26: In 1956 verbouw. Over op:
Legger 11889/27: In 1959 stichting nieuwe woning met bedrijfsruimte en sloping van de oude boerderij Vrylink. Over op:
Legger 11889/29: In 1968 verkoop deel perceel enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1968.
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1968.

Legger 11889/31: Nieuwe sectie I-2028. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1970 stichting. Over op:
Legger 11889/38: Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1971 splitsing. Over op:
Legger 11889/39: In 1972 stichting. Over op:
Legger 11889/40: Huis, schuren, erf, bouwland en weiland. In 1978 verkoop gedeelte perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1978.

Legger 11889/41: Nieuwe sectie I-2222. Huis, erf en schuur. In 1981 opgenomen in ruilverkaveling. 

Tegenwoordig moeten we het verdwenen erf situeren iets ten zuiden van de Esweg 1.