Prentbriefkaart naar een foto van C. Sanders Szn. te Coevorden. Aan de overzijde van de viersprong ’t erve Hesselink (met dank aan J. Woertel-van der Veen, Radewijk).

Schout J.G. Pruim verleed op 19 maart 1798 een transportakte op verzoek van de heer A.W. van Pallandt tot Eerde als gevolmachtigde van de erfgenamen van wijlen de douairière G.C.E.E. du Tour, geboren van Bellinckhave, waarbij hij den tins (de tiende, ter waarde van jaarlijks twee oord zilver), gaande uit het erve Hesselink op den Mariënberg, over te dragen aan Jan Hesselink en echtgenote Fennegien Egbertdink, woonachtig op ’t erve Hesselink. Jan en Fennegien waren op 10 december 1779 getrouwd in de kerk te Hardenberg. Jan was geboren in Beerze en Fennegien op de Hofstede in Collendoorn.

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 is ’t Hesselink eigendom van landbouwer Gerrit Jan Hesselink en echtgenote Jannigjen Schöttink. Het erf is geregistreerd op legger nr. 143 in sectie H nr. 270.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 143/11: Sectie H-270. Huis en erf. In 1861 boedelscheiding. Over op:
Legger 906/20: Eigendom van Jan Hesselink en Willemiena Timmerman. Zij zijn op 23 juni 1843 getrouwd te Heemse. In 1868 afgebrand…

De twintigste juni 1868 is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de buurtschap Mariënberg. De Overijsselsche Courant meldde vier dagen later:
Ambt Hardenberg, 21 junij. Gisteren morgen omstreeks tien uur ontstond er op den Mariënberg in deze gemeente een hevige brand, waardoor vier woonhuizen, vier schuren, een schapenhok en een hooiberg de prooi der vlammen werden, en vier koeijen, vier kalveren, vijf varkens en een paard zijn omgekomen. Ook het grootste gedeelte der inboedels werd door het vuur vernield, alsmede eene aanzienlijke hoeveelheid gedorscht koren en ongeveer 27.000 ponden nieuw gewonnen hooi. De gebouwen waren alle en de inboedels met uitzondering van een, tegen brandschade verzekerd. De oorzaak is niet bekend.

Burgemeester H.N. van Roijen schreef op 21 juni aan de Commissaris van de Koning:
Ik heb de eer u mede te deelen dat er gisteren voormiddag te 10 uren ongeveer brand is uitgebroken ten huize van G.J. Lenters of ten huize van Gerrit Jan Bokking, beide landbouwers, wonende in het gehucht Mariënberg, huizen die elkander belenden. Toen de brand ontdekt werd, stonden die beide perceelen in volle vlam. Het vuur deelde zich mede aan eene schuur van genoemde Lenters, en vervolgens aan eene schuur van Jan Hesselink, aan diens hooiberg, woonhuis, afzonderlijk staande schuur en schapenhok, en vervolgens aan het woonhuis en schuur van Jan Snel, in het geheel zijn er derhalve te Mariënberg verbrand vier woonhuizen, vier schuren, een hooiberg en een schapenhok, zoodat het geheele gehucht eene prooi der vlammen is geworden. Het gehucht ligt op circa anderhalf uur afstand van Heemse. Des namiddags te een ure kreeg ik berigt van de brand en toen ik ter plaatse kwam, lag alles reeds in asch. De landbouwer G.J. Lenters was afwezig en heeft diens huisvrouw niets van den inboedel en het vee dat zich in het huis bevond, kunnen redden. Vier koeijen, drie kalveren en drie varkens kwamen in het huis van Lenters om. In het huis van Bokking bevond zich een oud paard dat, niet op kunnende staan, mede verbrand is. Ten nadeele van Jan Hesselink zijn verbrand een kalf en twee varkens, alsmede bijna den geheelen inboedel, alsook eene nog al aanzienlijke hoeveelheid gedorscht koren en ongeveer 27.000 ponden nieuw gewonnen hooi. De molenaar J. Snel heeft zijne geheelen inboedel kunnen redden. De gebouwen en inboedels zijn alle tegen brandschade verzekerd, met uitzondering van den inboedel van Hesselink, evenwel niet in evenredigheid.

Kadastrale hulpkaart, anno 1868. Alle opstallen zijn geamoveerd na de grote brand…
Kadastrale minuutkaart, anno 1869. De drie boerderijen zijn herrezen, maar niet op dezelfde locatie. ’t Hesselink werd meer oostelijk herbouwd.

Legger 906/51: Nieuwe sectie H-993. Huis, twee schuren, erf en stookhut. Huisnr. C-43. In 1878 stichting. Over op: 

Kadastrale minuutkaart, anno 1878.
Kadastrale minuutkaart, anno 1880.
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880. 

Legger 3819/1: Nieuwe sectie H-1225. Huis, schuren en erf. Eigendom van Willemina Timmermans, weduwe van Jan Hesselink. In 1896 afgaand legaat. Over op:
Legger 5412/34: Eigendom van Willem Timmerman en Aaltje Iemhoff. In 1896 boedelscheiding. Over op:
Legger 5414/9: Eigendom van Aaltje Iemhoff, echtgenote van Arend Brünger te Duits Wielen. In 1913 verkoop en redres. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1913.
Kadastrale hulpkaart, anno 1913.

Legger 5414/55: Nieuwe sectie H-2420. Huis, schuur, kookhuis en erf. In 1914 overboeking. Over op:

In ’t Salland’s Volksblad van 12 juni 1914 werd het kapitale boerenerve Hesselink te Mariënberg te huur aangeboden door eigenaar A. Brunger te Hardenberg. Voor inlichtingen kon men terecht bij Willem Timmerman te Mariënberg. 

Waarschijnlijk werd ’t Hesselink vanaf 1915 verpacht aan Albert Hulzebosch en Willemina Nijzink. Zij verhuisden op de 7e april vanuit de gemeente Gramsbergen naar Mariënberg. Albert en Willemina waren op 14 juni 1907 getrouwd te Gramsbergen. Ze hadden drie kinderen: Jennegien, Jan Hendrik en Gerrit die in de gemeente Gramsbergen geboren zijn.

Albert Hulzebosch (1877-1949) en Willemina Nijzink (1880-1938).
Reproductie van een prentbriefkaart met rechts ’t Hesselink, ca. 1915.
Prentbriefkaart van de Viersprong te Mariënberg met de grote boerderij op ’t voormalige erve Hesselink (met dank aan J. Woertel-van der Veen te Radewijk).
Prentbriefkaart van ’t Hesselink, niet in Beerzerveld (zoals het opschrift luidt), maar in Mariënberg (met dank aan J. Woertel-van der Veen te Radewijk).
(Collectie Hofstede)

Legger 6970/32: Eigendom van Arend Brünger, landbouwer te Wilsum (later te stad Hardenberg). In 1926 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1930.

Legger 6970/59: Huis, kookhuis, schuur en erf. In 1933 stichting. Over op:
Legger 6970/68: In 1936 sloping, redres kaart en grootte. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1936.

Legger 6970/74: Nieuwe sectie H-3035. Huis, schuren en erf te Mariënberg C-28. In 1938 successie. Over op:
Legger 10667/23: Eigendom van Aaltin of Aaltje Iemhoff, weduwe van Arend Brunger en consorten. In 1941 bekend als Mariënberg C-28. In 1942 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1942.
Distributie-stamkaart van Jan Hofstede (geb. 26-10-1905).
Jan Hofstede (1905-1978)
Jennegien Hulzebosch (1908-1980)
De grote boerderij van de familie Weitkamp op ’t Hesselink, gepacht en bewoond door de familie Hofstede.
De monumentale boerderij aan de Hardenbergerweg in Mariënberg.

Legger 10667/34: Nieuwe sectie H-3300. Huis, schuur en erf. In 1958 wijzigde het adres in Hardenbergerweg 1 te Mariënberg. In 1970 boedelscheiding. Over op:
Legger 15349/7: Eigendom van Johan Weitkamp en echtgenote Wilhelmina Johanna Nijmeijer te Hardenberg. In 1972 wijzigde het adres in Hardenbergerweg 2. In 1980 opgenomen in ruilverkaveling. Op 25 januari 1990 is de boerderij door storm verwoest, vervolgens afgebroken en niet herbouwd…

De ravage na de storm (Fotograaf: J. Woertel, Radewijk).