Op de oudste kadastrale kaart van 1832 is ’t Mulders eigendom van molenaar Marten Snel en echtgenote Jannigjen Hesselink. Echter, Marten was al op 27 november 1828 gestorven en zijn vrouw was op 18 april 1831 overleden. Tussen het in kaart brengen van alle percelen en het van kracht worden van de kadastrale boekhouding zat soms enkele jaren. Daardoor was liep de administratie soms achter de feiten aan. Zoon Wilhelmus Snel, gehuwd met Annigjen Waterink, volgde zijn ouders op als molenaar op den Mariënberg. Het erf werd in 1832 geregistreerd op legger nr. 327 in sectie H nr. 268.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Wilhelmus Snel was op 30 juni 1809 te Hardenberg getrouwd met Annigjen Waterink. Hun oudste zoon, Jan, was op 24 mei 1810 geboren. Hij zou zijn ouders opvolgen als molenaar op de Mariënberg. Wilhelmus Snel overleed op 17 juli 1843 en zijn vrouw overleed op 19 februari 1855. 

Jan Snel was op 6 juli 1838 te Heemse getrouwd met Grietje Haandrikman uit Holtheme. Zij waren de bewoners van ’t Muldershuis toen hen een grote ramp trof. De twintigste juni 1868 is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de buurtschap Mariënberg. De Overijsselsche Courant meldde vier dagen later:
Ambt Hardenberg, 21 junij. Gisteren morgen omstreeks tien uur ontstond er op den Mariënberg in deze gemeente een hevige brand, waardoor vier woonhuizen, vier schuren, een schapenhok en een hooiberg de prooi der vlammen werden, en vier koeijen, vier kalveren, vijf varkens en een paard zijn omgekomen. Ook het grootste gedeelte der inboedels werd door het vuur vernield, alsmede eene aanzienlijke hoeveelheid gedorscht koren en ongeveer 27.000 ponden nieuw gewonnen hooi. De gebouwen waren alle en de inboedels met uitzondering van een, tegen brandschade verzekerd. De oorzaak is niet bekend.

Burgemeester H.N. van Roijen schreef op 21 juni aan de Commissaris van de Koning:
Ik heb de eer u mede te deelen dat er gisteren voormiddag te 10 uren ongeveer brand is uitgebroken ten huize van G.J. Lenters of ten huize van Gerrit Jan Bokking, beide landbouwers, wonende in het gehucht Mariënberg, huizen die elkander belenden. Toen de brand ontdekt werd, stonden die beide perceelen in volle vlam. Het vuur deelde zich mede aan eene schuur van genoemde Lenters, en vervolgens aan eene schuur van Jan Hesselink, aan diens hooiberg, woonhuis, afzonderlijk staande schuur en schapenhok, en vervolgens aan het woonhuis en schuur van Jan Snel, in het geheel zijn er derhalve te Mariënberg verbrand vier woonhuizen, vier schuren, een hooiberg en een schapenhok, zoodat het geheele gehucht eene prooi der vlammen is geworden. Het gehucht ligt op circa anderhalf uur afstand van Heemse. Des namiddags te een ure kreeg ik berigt van de brand en toen ik ter plaatse kwam, lag alles reeds in asch. De landbouwer G.J. Lenters was afwezig en heeft diens huisvrouw niets van den inboedel en het vee dat zich in het huis bevond, kunnen redden. Vier koeijen, drie kalveren en drie varkens kwamen in het huis van Lenters om. In het huis van Bokking bevond zich een oud paard dat, niet op kunnende staan, mede verbrand is. Ten nadeele van Jan Hesselink zijn verbrand een kalf en twee varkens, alsmede bijna den geheelen inboedel, alsook eene nog al aanzienlijke hoeveelheid gedorscht koren en ongeveer 27.000 ponden nieuw gewonnen hooi. De molenaar J. Snel heeft zijne geheelen inboedel kunnen redden. De gebouwen en inboedels zijn alle tegen brandschade verzekerd, met uitzondering van den inboedel van Hesselink, evenwel niet in evenredigheid.

Kadastrale minuutkaart, anno 1869. De drie boerderijen zijn herbouwd, maar niet op dezelfde locatie.

Legger 327/28: Nieuwe sectie H-988. Huis en erf. Eigendom van Willem Snel en echtgenote Dina Scholten. Huisnr. C-45. In 1877 bijbouw en vereniging. Over op:
Legger 3748/1: Eigendom van Willem Snel. Nieuwe sectie H-1201. Huis, schuur en erf. In 1893 boedelscheiding. Over op:
Legger 4641/28: Eigendom van Egbert Waaijman en echtgenote Johanna Snel, landbouwers te Lutten. In 1894 vereniging van percelen. Over op:
Legger 4641/32: Nieuwe sectie H-1544. In 1894 redresboeking. Over op:
Legger 5209/14: Eigendom van Egbert Waaijman, landbouwer te Mariënberg. In 1907 stichting. Over op:
Legger 5209/25: Huis, schuren en erf. In 1908 sloop. Over op:
Legger 5209/26: In 1912 stichting en sloop. Over op:
Legger 5209/30: Nieuwe sectie H-2371. Huis, schuren en weiland. In 1913 redreskaart. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1913.

Legger 5209/35: Nieuwe sectie H-2416. In 1923 boedelscheiding. Over op:
Legger 8881/10: Eigendom van Roelof Waaijman en echtgenote Willemina Timmerman. Zij zijn op 3 december 1908 te Heemse getrouwd. In 1925 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 8881/12: In 1928 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1930.

Legger 8881/13: In 1931 verkoop en redres. Over op:
Legger 8881/14: Nieuwe sectie H-2847. Huis, schuren en weiland. In 1949 stichting. Over op:
Legger 8881/25: Twee huizen, schuren en weiland. In 1951 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 8881/26: In 1959 stichting. Over op:
Legger 8881/29: In 1960 boedelscheiding. Over op:
Legger 13401/6: Eigendom van Jansje Willemina Waaijman (geb. 26-12-1914), echtgenote van Antonie Gozen Dilling. In 1964 splitsing. Over op:
Legger 13401/12: Huis, schuur en erf. In 1965 verkoop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1965.

Legger 13401/13: Nieuwe sectie H-3971. Huis en erf. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Beerzerweg 1, Mariënberg.