Notaris Swam registreerde op 24 april 1824 een akte op locatie. Hij deed dat op het erve Geertjes, staande onder no. 47 te Aane, op verzoek van landbouwer Roelof Geertjes, weduwnaar van Geertjen Nootveld. Zij was het jaar ervoor, op 28 juni 1823, overleden op slechts 31-jarige leeftijd. Roelof en Geertjen waren op 4 juli 1817 getrouwd te Gramsbergen. Uit hun huwelijk waren drie kinderen geboren. Twee waren op als baby gestorven. Alleen Jennegien bereikte de volwassen leeftijd, maar zou ongehuwd overlijden in 1846. 

Weduwnaar Roelof Geertjes wilde hertrouwen. Daartoe werd een zgn. ‘boedelinventaris’ opgemaakt door de notaris. Tot de onroerende goederen behoorde het erve het Geertjes te Aane, bestaande uit deszelfs behuizinge no. 47 en schuur, voorts een daartoe gehoorende gaarden, een perceel zaailand genaamd den Glaskamp, een perceel groenland in de Meene en een perceel groenland in den Kluin c.s. 

Roelof hertrouwde op 8 mei 1824 met Fennegien Bouwmeester, eveneens uit Ane. Uit dit huwelijk werden nog vijf kinderen geboren. Op 28 april 1825 lieten Roelof en Fennegien hun testamenten registreren door notaris Willem Swam. Daarbij benoemden ze elkaar tot universeel erfgenaam.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie C-400).

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 is het Geertjes geregistreerd onder sectie C-400 op legger 123 ten name van Roelof Geertjes. De naam van ’t erf werd echter niet vermeld.

Legger 123/15: Sectie C-400. Huis en erf in de Keuterhoek. Eigendom van landbouwer Roelof Geertjes en echtgenote Fennegien Bouwmeester. Zij waren op 8 mei 1824 getrouwd in Gramsbergen. Roelof overleed op 18 mei 1854 te Ane. In 1855 verkoop. Over op:
Legger 1075/13: Eigendom van Albert Geertjes en zus Fennegien Geertjes. In 1869 ruiling. Over op:
Legger 1663/9: Sectie C-400. Huis en erf met schuur. Eigendom van landbouwer Harmen Hazelaar en echtgenote Fennegien Geertjes. Zij zijn op 30 juni 1865 getrouwd te Gramsbergen. Huisnr. B-51. Fennegien Hazelaar-Geertjes stierf op 38-jarige leeftijd, op oudjaarsdag 1873 te Ane. Harm Hazelaar hertrouwde op 3 december 1874 te Gramsbergen met Jennegien Prenger, maar overleed zelf op 25 mei 1875 te Ane. Weduwe Jennegien Prenger hertrouwde vervolgens op 14 juni 1876 te Gramsbergen met Jan Hendrik Dommerholt.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 17 oktober 1884 een akte op verzoek van landbouwer Jan Harm Hazelaar te Steenwijksmoer als voogd over de minderjarige kinderen van de echtelieden Harm Hazelaar en Fennigje Geertjes, genaamd Gerrit Jan en Roelof Hazelaar, en op verzoek van Jan Hendrik Dommerholt en echtgenote Jennigje Prenger, voor zich en als tezamen de voogdij uitoefenende over de minderjarige Hermina Hazelaar. Zij verklaarden 1200 gulden schuldig te zijn aan Hermannes Lambertus Crull op den Belt onder de parochie Uelsen. Als onderpand voor de lening verbonden ze hun onroerende goederen, waaronder de boerderij op ’t Geertjes, sectie C-400 (aktenr. 2601).

In 1892 verkoop. Over op:
Legger 2855/7: Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Dommerholt en mede-eigenaresse Hermina Hazelaar. In 1903 verkoop. Over op:
Legger 3289/7: Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Dommerholt. In 1915 boedelscheiding. Over op:
Legger 3845/7: Eigendom van landbouwer Jan Dommerholt en echtgenote Hendrika Aleida Westerman. Zij zijn op 1 februari 1907 getrouwd te Gramsbergen. In 1924 bijbouw. Over op:
Legger 3845/12: Sectie C-400. Huis, schuur en erf. Huisnr. B-51. In 1932 successie. Over op:
Legger 3928/31: Eigendom van landbouwer Jan Dommerholt te Ane. In 1952 stichting. Over op:
Legger 3928/39: In 1953 verkoop. Over op:
Legger 5314/11: Eigendom van landbouwer Hermannes Heijink en echtgenote Jennegien Dommerholt. In 1960 verkoop. Over op:
Legger 5691/66: Eigendom van de Stichting Beheer Landbouwgronden te Utrecht. In 1962 sloping. Over op:
Legger 5691/73: Sectie C-400. Bouwland. Opgenomen in de ruilverkaveling.