In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Roelof Hamhuis. Het erf was geregistreerd in sectie F no. 65 op legger nr. 166. Het erf is verdwenen, maar lag ter hoogte van de Anerveenseweg 8.

Fragment van eerste kadastrale minuutkaart, anno 1832.

In 1843 over op legger 691/2.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1856. Het oude sectienr. F-65 is gewijzigd in F-1650.

Legger 691/2: Eigendom van Jan Egberts Flierman. Hij zou op 16 april 1864 trouwen met Hermiena Drenten en in 1873 emigreerde het gezin naar Michigan (V.S.).
In 1865 was het Hamhuis eigendom geworden van schoolonderwijzer Jan Leendert Bergkamp. Het jaar erop liet deze alles afbreken, waarna het perceel F-1650 kadastraal was geregistreerd als ‘weiland’.