Op 26 november 1797 werd te Hardenberg het kerkelijk huwelijk geregistreerd tussen Aaltjen Beenen, weduwe van Jan Timmerman, en Hannes Klinge, weduwnaar van Zwaantjen Geugies. In hun huwelijksvoorwaarden, op 4 november van dat jaar geregistreerd door schout J.G. Pruim, staat o.a. dat Aaltjens zoon uit haar eerste huwelijk met Jan, ook genaamd Jan Timmerman, te zijner tijd het eerste recht op het ‘introuwen’ zou hebben. En aldus geschiedde.

Op 17 april 1818 werd te Gramsbergen het huwelijk voltrokken tussen Jan Timmerman en Fennigjen Habers. In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Jan Timmermans, weduwnaar van Fennigjen Habers. Het erf was geregistreerd in sectie F no. 86 op legger nr. 441. Het verdwenen erf zou nu geadresseerd zijn aan De Steeghe ter hoogte van nummer 9 (de oude school).

Fragment van kadastrale kaart, anno 1832, sectie F-86: erve Timmerman.

Legger 86/26: In 1859 boedelscheiding. Over op 1204/15.
Legger 1204/15: Eigendom van zoon Gerrit Jan Timmerman en Johanna Beenen (zie hulpregister no. 4 hypotheken, deel 16, nr. 821). Zij waren op 10 augustus 1849 getrouwd te Gramsbergen. Het bestond uit huis, erf met schuur, stookhok en varkenshok.

Gerrit Jan Timmerman overleed op 5 januari 1879 te Ane.

Op 15 april 1879 registreerde notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een akte van boedelscheiding op verzoek van Johanna Beenen, weduwe van Gerrit Jan Timmermans (aktenr. 1440).

Advertentie in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 23 mei 1881.

Notaris Hilbrand van Barneveld begon op 19 mei 1881 met de eerste inzate van de onroerende goederen van de weduwe en kinderen G.J. Timmermans te Ane. Het eerste kavel betrof het huis en erf, met bakhuis en varkenshok, kadastraal bekend in sectie F-86. Landbouwer Egbert Beenen uit de Meene bood 1000 gulden. Twee weken later, op 2 juni, vond de definitieve veiling plaats en daarbij bleek dat Egbert Beenen de hoogste bieder bleef, maar de verkopers besloten de koop niet te gunnen. De boerderij bleef eigendom van de familie Timmermans (aktenr. 1984).

Op 13 juni 1891 volgde een boedelscheiding voor notaris G. de Meijier te Heemse. Over op 2829/3.

Fragment van kadastrale minuutkaart, ca. 1880. Het Timmerman heeft nog altijd sectie F-86.

Legger 2829/3: Eigendom van zoon Hendrik Timmerman en Gerritdina Bouwhuis (zie register van overschrijving hypotheken deel 382, nr. 103). Zij waren op 28 mei 1897 getrouwd te Gramsbergen. Huisnr. B-42. In 1895 verkoop. Over op 2851/4.

De transportakte (aktenr. 1358) werd op 18 november 1895 verleden voor notaris Henri Rudolph Anton Rambonnet te Gramsbergen. De boerderij en annexe opstallen en gronden werden door Johanna Beenen, weduwe van Gerrit Jan Timmermans te Ane, en door Hendrik Timmermans, landbouwer te Ane, voor 6000 gulden verkocht aan landbouwer Hendrik Slingenberg uit De Meene. Daarbij was bedongen dat de weduwe Timmermans voor de rest van haar leven het vrij gebruik van de boerderij zou mogen behouden. Toch zou zij de boerderij niet tot haar dood blijven bewonen…


Legger 2851/4: Eigendom van Hendrik Slingenbergh en Johanna Meilink (zie register van overschrijving hypotheken deel 418, nr. 72). Zij waren op 6 november 1891 te Gramsbergen getrouwd. Zij lieten de opstallen in 1896 en 1897 slopen. Over op 2851/29.
Legger 2851/29: nieuw perceel sectie F-2614, hooiland.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1897. Het nieuwe sectienr. F-2608 toont de contouren van de oude boerderij die is afgebroken. Het vroegere sectienummer F-86 is nog klein vermeld.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1898. Het complex van ’t erve Timmerman is afgebroken. Nieuw sectienr. F-2614.