Uit het pachtboek van de havezate Heemse blijkt dat ’t Dijkzicht en de nieuwe kamp te Collendoorn werden verhuurd aan Derk Gogh en echtgenote Aaltjen Hermsen Gogh, waarschijnlijk met ingang van 1813.

Op 12 december 1820 hield notaris Antoni van Riemsdijk een boedelinventarisatie op den Huize Heemse, no. 56, te Heemse, op verzoek van de hoogwelgeboren heer jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwnaar en boedelhouder van wijlen de hoogwelgeboren vrouwe Maria Clara gravinne van Rechteren, lid van de Ridderschap dezer provincie en breedgeërfde, domiciliërende op den Huize Heemse, zo voor zichzelven uit hoofde der gemeenschap van goederen tusschen zijn hoogwelgeborene en deszelfs wijlen ehevrouwe bestaan hebbende en als derzelver mede-erfgenaam voor een-vierde gedeelte haarer nalatenschap en als vruchtgebruiker van een ander vierde gedeelte derzelve, krachtens haar testamentaire dispositie op den 2 februari 1813 gepasseerd, als in naam en kwaliteit van vader en wettigen voogd van Willem Jan Petrus van Foreest, student in de rechten aan de Hooge School te Utrecht, oud 20 jaaren, Nannette van Foreest, oud 15 jaaren, Christina Louisa van Foreest, oud 13 jaaren, Theodora Sophia van Foreest (oud 9 jaaren) en Christina Ebella Cornelia van Foreest (oud 7 jaaren), deszelfs minderjarige kinderen. Tot de vele onroerende goederen behoorde de katerstede het Dijkzigt, liggende te Collendoorn, beneden den Ballast, ten noorden den zogenaamden Graaven-Dijk of de weg na Coevorden, en bestaande uit derzelver behuizinge numero 20… (aktenr. 240, scan 16).

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd ’t Dijkzigt, gelegen aan de Collendoornerdijk of Graaven-Dijk in Collendoorn geregistreerd onder sectie B no. 357 op legger 101 ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse.

 

 

In de zomer van 1842 gingen vele bezittingen van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, op zijn verzoek, onder de veilinghamer. Zo ook de katerstede Dijkzigt. Het 37e perceel betrof de katerstede aan de Dijk, bemeijerd door Harm Geertman, bestaande uit deszelfs behuizinge met ongeveer een bunder en vierentachtig roeden zaailand, voorkomende onder sectie B-357. Landbouwer Hendrik Batterink uit Haaftenkamp bood bij inzate 1150 gulden. Bij de definitieve veiling verbleef het kavel voor datzelfde bedrag aan Batterink. Bij de gecombineerde veiling van kavels 37, 38, 59 en 60 werd het hoogste bedrag geboden door schaapherder Albert Dijk uit Bergentheim, namelijk 1297 gulden. Op 31 augustus besloot jonkheer Jacob van Foreest van Heemse dat het geboden bedrag voldoende was en daarom werd Dijk de koop gegund.

Legger 665/1: Eigendom van Albert Dijk, schaapherder te Bergentheim (later van Albert Koers en verdere erfgenamen van Albert Dijk). Huisnr. A-25. In 1893 verkoop. Over op:
Legger 5089/1: Eigendom van Gerrit Olsman, landbouwer te Brucht (zie register van overschrijving hypotheken, deel 394, nr. 91). In 1894 verkoop. Over op:
Legger 5221/1: Eigendom van Hendrik Otten Gerritsz., landbouwer te Collendoorn. Hij was op 24 oktober 1890 te Heemse getrouwd met Hermina Johanna Baarslag uit stad Hardenberg. In 1896 herbouw. Over op:
Legger 5221/7: Huis en erf. In 1908 stichting. Over op:
Legger 5221/8: Huis, schuur en erf. In 1909 bijbouw. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1909.

 

Legger 5221/9: Nieuwe sectie B-6449. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1913 redreskaart. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.

 

Legger 5221/10: Nieuwe sectie B-6635. In 1927 herbouw. Over op:
Legger 5221/12: In 1929 stichting. Over op:
Legger 5221/13: In 1930 sloping en herbouw. Over op:
Legger 5221/14: Huis, schuren en erf. In 1943 boedelscheiding. Over op:
Legger 11303/9: Eigendom van Hendrik Jan Otten Hendriksz., landbouwer te Collendoorn. In 1946 opgenomen in ruilverkaveling. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1949.

 

Legger 11303/13: Nieuwe sectie O-265 aan de Wetterkoelenweg. In 1950 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 11303/15: In 1952 stichting. Over op:
Legger 11303/16: In 1953 stichting. Over op:
Legger 11303/17: In 1957 stichting. Over op:
Legger 11303/19: In 1964 verkoop. Over op: 
Legger 14141/4: Eigendom van Frederik Otten (geb. 08-10-1922), landbouwer aan de Wetterkoelenweg te Collendoorn. Huisnr. L-48. In 1968 verbouw. Over op:
Legger 14141/6: In 1970 stichting. Over op:
Legger 14141/10: Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. In 1971 redres. Over op:
Legger 14141/13: Wetterkoelenweg 1. In 1976 stichting. Over op:
Legger 14141/24: Eigendom van Frederik Otten en Zwaantje Klein. In 1984 verkoop. Over op:
Legger 23966/1: Eigendom van Willem Otten aan de Wetterkoelenweg 1.