Hierboven de boerderij van de familie Nijland aan de Matenweg 2 in ’t Collendoornerbroek. Op de voorgrond boer Asse Nijland met paard en veulen. Asse was getrouwd met Johanna Huisjes. Zij hadden een veeteeltbedrijf. Naast de boerderij staat het bakhuis. Enkele jaren nadat deze dia was gemaakt (door ds. E.J. Loor uit Heemse), kreeg de boerderij een ander aanzien doordat in 1968 de voorgevel geheel werd vernieuwd. Zoon Hendrik (Henk) nam de boerderij over. Een aantal jaren geleden is de boerderij verkocht en Henk en vrouw Gerda Raben verhuisden naar Heemse.

Kadastrale geschiedenis

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1864.

 

Legger 6837/1: Sectie B-4453. Hooi- of weiland. Eigendom van Jan Huisjes. In 1909 stichting. Over op:
Legger 6837/3: Huis-, bouw- en weiland. In 1910 stichting en vereniging. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart.

 

Legger 6837/4: Nieuwe sectie B-6485. Huis, bouw- en weiland. In 1918 verkoop. Over op:
Legger 7965/1: Sectie B-6485. Huis, bouw- en weiland. Eigendom van Asse Nijland te Collendoorn (huisnr. L-15) (8,84 ha). In 1925 stichting. Over op:
Legger 7965/3: Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1930 stichting. Over op:
Legger 7965/4: Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1946 opgenomen in ruilverkaveling. Over op:
Legger 7965/5: Boerderij, bouw- en weiland aan de Matenweg. In 1953 bouw schuur. Over op:
Legger 7965/6: In 1968 verbouw. Over op:
Legger 7965/7: In 1968 bouw kapschuur. Over op:
Legger 7965/8: In 1970 verkoop. Over op:
Legger 15059/3: Eigendom van Hendrik Nijland (geb. 30-08-1930). Sectie O-360. Huis, schuren, erf, bouwland en weiland aan de Matenweg 2.