Moeder Nijland met de kinderen (Fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).

Op 14 maart 1771 werd door de schout een zgn. ’taxatie van de goederen’ geregistreerd op verzoek van de graaf van Rechteren, heer van Gramsbergen, horende onder de havezate te Collendoorn. Genoemd werden de volgende erven en de bijbehorende bezittingen: het Huis te Collendoorn, erve Ruitmink, erve Hamhuijs, erve Stoevebeld, erve Klaas Jan, en erve Warners. De taxatie was verricht door burgemeester Derk Jan Rustenberg te Hardenberg en Hendrik Odink, te Collendoorn woonachtig. De totale waarde was 25.470 guldens.

Op 14 november 1820 verbleef notaris Antoni van Riemsdijk op den huize en goed Welgelegen, numero 43, te Heemse. Hij deed dat op verzoek van de hoogwelgeboren jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwnaar en boedelhouder van wijlen Maria Clara gravin van Rechteren, lid der ridderschap van Overijssel en breedgeĆ«rfde, wonende op Huize Heemse, numero 56 te Heemse. De jonkheer was eigenaar geworden van de havezate Collendoorn door een testamentaire dispositie van 10 april 1818 van zijn schoonvader Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren tot Collendoorn, weduwnaar en boedelhouder van vrouwe Ermgard Ebella Juliana baronesse van Raesfelt. Op de bewuste 14e november hield Van Riemsdijk een inventarisatie van de boedel en nalatenschap van de graaf. Tot diens bezittingen behoorde het erve Stoevebelds te Collendoorn, bestaande uit deszelfs bouwmanswoning, schuur en schapeschot, numero 11 (aktenr. 233).

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd ’t Stoevebelt in Collendoorn geregistreerd als sectie B-315 op legger 101 ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Nu is het geadresseerd aan de Kerkdijk 3.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 101/137: Sectie B-315. Huis en erf. In 1839 verkoop.

Overijsselsche Courant, 11 juni 1839.

Op 14 juni 1839 werd het bouwmans-erf het Stoevebelds als tiende kavel in veiling werd gebracht door eigenaresse jonkvrouwe Nanette van Foreest van Heemse. De hoogste bieder bleek Albert Dijk, schaapherder te Radewijk. Hij werd voor 1752 gulden de nieuwe eigenaar van het erve (aktenr. 1345). Het Stoevebelt was in 1839 bekend als huisnummer 11.

Op 8 januari 1840 verscheen notaris Antoni van Riemsdijk op het erve het Stoevebelts te Collendoorn, op verzoek van de hoogwelgeboren freule Nanette van Foreest van Heemse, wonend op Huize Heemse te Heemse. Hij veilde die dag een aantal op stam staande boomen op ’t erve Stoevebelt (aktenr. 1375).

Notaris Aeyelts Averink verleed op 21 december 1840 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Gerrit Jan Seinen. Deze verklaarde 900 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan zaakwaarnemer Berend Nijzink te Ambt Hardenberg. Als onderpand voor de lening en de verschuldigde rente verbond hij het erve Stoevebelts te Collendoorn, zoals dat door hem op 10 oktober jl. onderhands was aangekocht van Albert van Dijk, schaapherder te Bergentheim (aktenr. 6).

Over op:
Legger 569/1: Eigendom van Gerrit Jan Seinen, landbouwer te Collendoorn.

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 16 juni 1846 werd de openbare verkoop aangekondigd van het erve Stoevebelts. 

Legger 779/1: Eigendom van Evert Bouwhuis, landbouwer te Ane. Het vruchtgebruik lag bij zoon Gerrit Jan Bouwhuis.

Op 10 mei 1847 verleed notaris Swam te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van Evert Bouwhuis en diens zoon Gerrit Jan. Zij verklaarden gezamenlijk 1200 guldens te hebben geleend van en schuldig te zijn aan Wessel Frederik Visch, predikant te Wilsum. Als onderpand voor de lening verbonden ze hun vaste goederen, waarop het erve Stoevebelts (aktenr. 1431).

Notaris Willem Swam te Gramsbergen verbleef op 28 maart 1855 op het erve Stoevebelt te Collendoorn om op verzoek van Gerrit Jan Bouwhuis, weduwnaar van Jennegien Tiebert, een boedelinventaris op te maken. Tot de onroerende goederen behoorde o.a. een huis en schuur, met grond en wheere, het erve Stoevebelts genaamd (aktenr. 2232).

In 1861 publieke verkoop. Over op:
Legger 1866/1: Eigendom van Jan Hendrik Timmer en kinderen te Gramsbergen. In 1862 afbraak. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1862.

Legger 1866/8: Nieuwe sectie B-3964. Huis en erf. In 1868 verkoop. Over op:
Legger 2820/7: Eigendom van Jan Nijland en Aaltje Nijzink, landbouwers te Anerveen (later te Collendoorn). Huisnr. L-12. In 1902 boedelscheiding. Over op:
Legger 6025/8: Eigendom van Teunis Nijland. Hij trouwde op 2 februari 1906 te Heemse met Lamberdina Pullen. In 1912 stichting. Over op:
Legger 6025/19: Huis, schuur en erf. In 1913 stichting en sloop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1913.

Legger 6025/20: Nieuwe sectie B-6564. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1915 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1917.

Legger 6025/21: In 1926 herbouw boerderij. Over op:
Legger 6025/23: Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1946 ruilverkaveling.

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1946.