In de Overijsselsche Courant van 19 augustus 1817 werd de openbare verkoop aangekondigd van o.a. het landgoed de Blankenhemert, maar ook van de boerenerven het Nysinks en het Westhoeks te Collendoorn:

Advertentie in de Overijsselsche Courant.

In de akte van de eerste veiling, gehouden op 9 september (aktenr. 231), in opdracht van de hoogwelgeboren gestrenge heer Willem Hendrik baron van Sytzama (lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Kollum), Johannes Galenus baron van Sytzama (militair commandant, wonende te Driesum) en van de hoogwelgeboren freule Wija Catharina van Sytzama (wonende te Kollum) en van de hoogwelgeboren vrouwe Anna van Sytzama, douairière baronesse van Harixma thoe Slooten (wonende te Holwerd) werd het erfjen het Westhoeks als twaalfde perceel in veiling gebracht. Het was ook wel Tempelman genaamd en lag in Collendoorn, met deszelfs behuisinge, den kamp aan en bij het huis, een klein hoekjen gaardenland bij het hek na den Jufferenberg (anders Doezeman) en een klein hoekjen groenland ter zijden van het huis en den gaarden; wordende bij dit perceel gelegd twee veenakkers op het onverdeelde zogenaamde Allemansveen ofwel twee-vijfde van het den verkooperen aldaar toegedeelde aanpart naar Goedsheeren en Erfgenaamen resolutie van toedeeling specteerende. Het werd ingezet door Hendrikus Schrotenboer op ’t Heemserveen voor 2000 gulden, door Gerrit Brandt uit Heemse verhoogd met 50 gulden, door Jan Veltink te Collendoorn nogmaals met 50 gulden en door Hendrik Doezeman te Collendoorn met 75 gulden, nogmaals door Jan Veltink met 50 gulden, door Gerrit Doezeman te Rheeze met 25 gulden en uiteindelijk door Jan Odink met nogmaals 50 gulden, waarmee hij de hoogste bieder was voor 2300 gulden. Bij de definitieve veiling, op 23 september, werd het Westhoeks of Tempelman voor 2300 gulden gegund aan Jan Odink te Collendoorn.

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd ’t Tempelman in Collendoorn geregistreerd onder sectie B no. 321 op legger 259 ten name van landbouwer Jan Odink en echtgenote Lubberta Wolbink.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832.

Legger 259/10: Sectie B-321. Huis en erf. Over op:
Legger 257/12: Eigendom van Egbert Odink, landbouwer te Heemserveen. In 1839 redres. Over op:
Legger 935/2: Eigendom van Egbertus Odink. Hij trouwde op 12 augustus 1842 te Heemse met Zwaantje ter Wijlen, afkomstig uit stad Hardenberg. Huisnr. L-17.

Op 7 oktober 1842 verleed notaris Averink te Hardenberg een obligatie met hypotheek op verzoek van landbouwer Egbert Odink te Collendoorn. Deze verklaarde 1300 gulden schuldig te zijn aan grondeigenaar Jan Santman Rutgerszoon te stad Hardenberg. Als onderpand voor de lening en de verschuldigde rente verbond hij zijn huis en erf, het Tempelmans genaamd, op sectie B-321 (aktenr. 88).

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

In 1881 boedelscheiding. Over op:
Legger 4164/2: Eigendom van Berend Odink. Hij trouwde op 23 november 1883 te Heemse met Fennegien Welleweerd uit Duits Wielen. In 1897 successie. Over op:
Legger 5514/2: Eigendom van Berend Odink (voor de helft) en Zwaantje, Hendrikje, Berendina en Egbertus Odink (ieder voor 1/8ste deel). Huisnr. L-17. In 1919 boedelscheiding. Over op:
Legger 8109/2: Eigendom van Hendrikje Odink en echtgenoot Albert Jan Oldehinkel. Zij zijn op 9 december 1910 getrouwd te Heemse. In 1926 herbouw woning. Over op:
Legger 8109/16: Huisnr. L-17. Huis, schuur en erf. In 1946 opgenomen in ruilverkaveling. Over op:
Legger 8109/17: Nieuwe sectie O-245. Boerderij, bouw- en weiland. In 1958 verkoop. Over op:
Legger 13036/1: Eigendom van Berend Oldehinkel, landbouwer te Collendoorn L-35. In 1969 bijbouw. Over op:
Legger 13036/3: Huis, schuren, erf, bouw- en weiland aan de Venneweg 1. In 1976 successie. Over op:
Legger 14818/4: Eigendom van Berend Oldehinkel (geb. 20-07-1922) en echtgenote Hermina Hamhuis. Zij zijn op 23 november 1951 getrouwd te Hardenberg.