Op 14 november 1820 verbleef notaris Antoni van Riemsdijk op den huize en goed Welgelegen, numero 43, te Heemse. Hij deed dat op verzoek van de hoogwelgeboren jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwnaar en boedelhouder van wijlen Maria Clara gravin van Rechteren, lid der ridderschap van Overijssel en breedgeërfde, wonende op Huize Heemse, numero 56 te Heemse. De jonkheer was eigenaar geworden van de havezate Collendoorn door een testamentaire dispositie van 10 april 1818 van zijn schoonvader Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren tot Collendoorn, weduwnaar en boedelhouder van vrouwe Ermgard Ebella Juliana baronesse van Raesfelt. Op de bewuste 14e november hield Van Riemsdijk een inventarisatie van de boedel en nalatenschap van de graaf. Tot diens bezittingen behoorde het erve Ruitmink of Faassen te Collendoorn, bestaande uit deszelfs bouwmanswoning, schuur en schapeschot, numero 13 (aktenr. 233).

Op 2 december 1825 verscheen notaris Antoni van Riemsdijk op ’t erve Van Faassen in Collendoorn. Op die dag veilde hij een aantal percelen ‘geschilde eiken’ in opdracht van Andries Kortel, schoenmaker te Ommen.

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd ’t Faassen geregistreerd als sectie B-296 op legger 101 ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie B-296).

Legger 101/120: Sectie B-296. Huis en erf. Boedelscheiding. Over op:
Legger 550/1: Eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse (en mede-eigenaren). In 1839 boedelscheiding. Over op:
Legger 554/1: Eigendom van Ernestine Maria Buchner, minderjarig, te Kampen (dochter van Karel Frederik Christiaan Buchner en jonkvrouwe Christina Ebella Cornelia van Foreest van Heemse). 

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 10 december 1847 werd de openbare verkoop aangekondigd van ’t erve Het Faassen dat nog altijd bekend stond onder sectie B no. 296.

Het Van Faassen werd bij opbod verkocht en de hoogste bieder was Jan Bouwhuis, landbouwer te Heemse. Hij had de kavels 1 t/m 16 en kavel 24 gekocht in opdracht van Hendrik Scholten, landbouwer te Heemse (aktenr. 1480).

Legger 596/13: Eigendom van Hendrik Scholten. Over op:
Legger 1328/4: Eigendom van Hendrik Scholten en echtgenote Lubbigje Scholten. Zij waren op 21 juni 1844 getrouwd te Heemse. Hun huwelijk bleef kinderloos. Hendrik overleed op 29 december 1861, waarna zijn weduwe op 11 december 1862 hertrouwde met Karel Hermannus Odink. Huisnr. L-8.

Notaris J.G. Troost verleed op 1 april 1874 een akte van boedelbeschrijving, op verzoek van landbouwer Karel Hermannus Odink, voor zich en als vader en voogd over de minderjarige Hendrika Johanna Odink, gesproten uit zijn huwelijk met wijlen Lubbigje Scholten (aktenr. 147). Bijna twee weken later, op 13 april, verleed hij ook de akte van boedelscheiding (aktenr. 152).

In 1877 bijbouw en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1877.

Legger 1328/49: Nieuwe sectie B-5328. Huis, erf en twee schuren. In 1903 boedelscheiding. Over op:
Legger 6196/6: Eigendom van Jan Hazelaar en Hendrik Odink. In 1904 boedelscheiding. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1904.

Legger 6096/27: Eigendom van Hendrik Odink K.H.zn. en echtgenote Dederika Snel. Zij waren op 28 oktober 1904 getrouwd te Heemse. Huis, schuur, kookhuis en erf. In 1913 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.

Legger 6096/38: Nieuwe sectie B-6611. Huis, schuur, kookhuis, bouw- en weiland. In 1916 bijbouw en sloop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1917.

Legger 6096/40: In 1927 stichting. In 1930 inwendige verbouwing. In 1935 bouw kapschuur. In 1946 opgenomen in ruilverkaveling. Over op:
Legger 6096/62: Nieuwe sectie O-347. Huis en weiland aan de Collendoornerdijk. In 1961 boedelscheiding. Over op legger 13531/3.
Legger 13531/3: Eigendom van Gerrit Jan Odink. In 1962 verbouw boerderij. In 1966 verbouw boerderij. In 1970 verbouw/bijbouw. In 1973/1974 verbouw/bijbouw. In 1977 gedeeltelijke verkoop. Over op:
Legger 13531/14: Nieuwe sectie O-1695 aan de Collendoornerbroekweg. Huis, schuren, erf en weiland. In 1981 gedeeltelijke verkoop. Over op:
Legger 13531/23: Nieuwe sectie O-2048 aan de Collendoornerbroekweg. Huis, schuren, erf en weiland. In 1982 boedelscheiding enz. Over op:
Legger 23229/4: Eigendom van Dederikus Odink aan de Havezateweg 4i.