De katerstede het Bekkampjen wordt genoemd in een akte, geschreven door notaris Antoni van Riemsdijk. Hij deed dat op verzoek van Albert Maarlink, landbouwer, wonende onder de steede en gemeente Hardenbergh. Deze verklaarde in die akte 475 guldens schuldig te zijn aan Egbert Scholten, landbouwer te Loozen. Als onderpand voor de hypotheek stelde hij de katersteede genaamd het Bekkampjen, liggende onder den steede en gemeente Hardenberg, ten zuiden aan den Radewijkerbeeke, ten westen het Beekeplaatsjen en ten oosten het Beekemaatjen van denzelve in haare eigene afvreedinge en bestaande uit deszelfs behuizinge numero 132 (oud numero 131), met het recht van een-vierde whaardeel in de gemeene markte van Hardenbergh en Baalder (aktenr. 264, scan 274).

Op de oudste kadastrale kaart, van 1832, komt de katerstede voor met de naam ‘Marlink’. Het was geregistreerd als sectie A-602 op legger 91 ten name van Albert Maarlink.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (sectie A-602).

Albert Maarlink was de ongetrouwde zoon van Hendrik Marlink en Zwaantjen Welleweerd. Albert overleed op 27 december 1850, op de Beeke. De eigendom van de katerstede verviel aan zijn nichtje Johanna Liezen (dochter van Klaas Liesen en Geertruit Maarlink). Johanna Liezen was op 25 september 1835 te Stad Hardenberg getrouwd met Gerrit Jan Welleweerd uit Duits Wielen. In 1873 successie. Over op:
Legger 282/17: Eigendom van Johanna Liezen, weduwe van Gerrit Jan Welleweerd. Hij was op 19 mei 1872 overleden. In 1875 boedelscheiding. Over op:
Legger 971/1: Eigendom van Berend Welleweerd en echtgenote Janna Geugies (zie register van overschrijving hypotheken, deel 257, nr. 62). Zij zijn op 24 april 1868 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. B-3. 

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

Op 4 mei 1880 verleed notaris Hilbrand van Barneveld een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Berend Welleweerd te Stad Hardenberg. Deze verklaarde 3500 gulden schuldig te zijn aan mej. Geziena Christina Waalman, weduwe van Marthanus Petrus Escher te Stad Hardenberg. Als onderpand voor het geleende bedrag en de daarover verschuldigde rente stelde hij o.a. het huis, twee schuurtjes en erf, sectie A-602 (aktenr. 1713, scan 181).

In 1881 successie. Over op:
Legger 1181/1: Eigendom van Berend Welleweerd en Janna Geugies. In 1889 verbouw. Over op:
Legger 1181/14: In 1910 successie. Over op:
Legger 1922/1: Eigendom van Geert Prenger en echtgenote Zwaantje Welleweerd. Zij zijn op 10 september 1897 getrouwd te Stad Hardenberg. Huis en erf op de Roeterskamp. In 1933 stichting. Over op:
Legger 1922/16: In 1936 vernieuwing. Huisnr. B-179. Over op:
Legger 1922/19: In 1942 vereniging. Over op:

Legger 1922/20: Nieuwe sectie A-2975. Huis, wei- en bouwland. In 1946 boedelscheiding. Over op:
Legger 3087/6: Eigendom van Berend Jan Prenger en Hendrikje Kampman. Zij zijn op 1 april 1920 te Stad Hardenberg getrouwd. Huis, wei- en bouwland op de Laage Gooren. In 1968 uitbreiding enz. Over op:
Legger 3087/17: Huis, bouw- en weiland aan de Verlengde Korte Steeg. In 1970 redres grootte. Over op:
Legger 3087/18: Boerderij, erf, schuren en grasland. In 1972 splitsing voor verkoop. Over op:

Legger 3087/19: Nieuwe sectie A-4373. Huis, erf, schuren en grasland aan de Verlengde Kortesteeg, later Beekweg 2. In 1982 verkoop. Over op:
Legger 3850/1223: Eigendom van de gemeente Hardenberg.