Notaris Antoni van Riemsdijk verbleef op 1 maart 1820 ten woonhuize van landbouwersche en tappersche Gerritdina Zweers, weduwe en boedelhouder van Harmen Veenebrugge, staande en gelegen op de zogenaamde Klapschuuren onder de stad Hardenberg. Van Riemsdijk maakte die dag een boedelinventaris op, op verzoek van Gerritdina Veenebrugge-Zweers enerzijds en ter andere zijde Hendrik Veenebrugge (koopman, wonende te Neuenhaus, broer van Harmen Veenebrugge), Jan Willem Weitkamp (koopman te stad Hardenberg, echtgenoot van Sophia Veenebrugge, zuster van Harmen Veenebrugge), Jan van der Heide (winkelier te stad Hardenberg, echtgenoot van Johanna Veenebrugge, zuster van Harmen Veenebrugge), Jan Hendrik Zweers Jan Hendrikszoon junior (kuiper), Berend Zweers Jan Hendrikszoon (schipper), Frederik Zweers (bode der gemeente het Schoutambt Hardenbergh, echtgenoot van Johanna Elisabeth Zweers), Jan Zweers Jan Hendrikszoon (kuiper te Neuenhaus) en Hendrik Willem Zweers (kuipersknecht te stad Groningen). Laatstgenoemden als erfgenamen van hun wijlen moeder en schoonmoeder Geertruid Veenebrugge, overleden echtgenote van Jan Hendrik Zweers Jan Hendrikszoon senior te Hardenberg en zuster van Harmen Veenebrugge. Harmen Veenebrugge was op 18 december 1819 overleden. Tot de onroerende goederen behoorde een woonhuis met deszelfs grond en where, mitsgaders de daartoe gehorende begraafplaats op het kerkhoft ten Hardenbergh, staande en gelegen op de zogenaamde Klapschuren aan en rechts de zogenaamde Lange Steege of de groote weg na de graafschap Bentheim. Tot de rechten behoorde de halfscheid (helft) van een veer in den postwagen van Lingen op Zwolle en vice versa over de stad Hardenbergh, wordende de andere halfscheid van dit veer bevaren door Harmen Amsink ter steede Hardenbergh. Tot de vele roerende goederen behoorde een paar zilveren schoen- en een paar dito broekgespen met dito beugels en tongen, alsmede een dito horloge-ketting, met dito cachet, voerende de letters H.V.B. (Harmen Veenebrugge) (aktenr. 134, scan 43).

Op 15 juli 1820 verleed notaris Antoni van Riemsdijk een aanvullende akte. Er waren onder de erfgenamen onenigheden ontstaan over de verdeling van de nalatenschap. In deze akte werd daarover een akkoord bereikt (aktenr. 196, scan 217).

Dezelfde notaris registreerde op 5 augustus 1820 een hypotheekakte, eveneens op verzoek van weduwe Gerritdiene Veenebrugge-Zweers. Zij verklaarde 3200 guldens schuldig te zijn aan Jan Willem Weitkamp, koopman te stad Hardenberg. Tot zekerheid en onderpand stelde zij haar eigendommelijk woonhuis, staande en gelegen op de zogenaamde Klapschuuren, met grond en wheere en overige landerijen (aktenr. 201, scan 207).

Bij de aanvang van het kadaster, in 1832, werd het erf op de Roeterskamp geregistreerd als sectie A-369 op legger 159 te name van Hendrik ter Steeg en echtgenote Gerritdiene Zweers. Zij waren op 3 mei 1821 getrouwd te stad Hardenberg.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 159/2: Sectie A-369. Huis en erf.

Kaart van T.J. Stieltjes van de Vecht bij Hardenberg, anno 1848, met vermelding van “het Wapen van Oldenburg” ter plekke van de vroegere Klapperschuur).

In 1846 over op:
Legger 263/6: Eigendom van Herman Heinrich Weitkamp en echtgenote Hendrika Veenebrugge. Zij zijn op 5 augustus 1840 getrouwd te stad Hardenberg. In 1855 vereniging. Over op:
Legger 403/6: Eigendom van Herman Wilhelm Weitkamp (winkelier en koopman te stad Hardenberg) enerzijds en Anna Elsabene Dijkman anderzijds. In 1868 boedelscheiding. Over op:
Legger 818/4: Eigendom van Herman Wilhelm Weitkamp, koopman te stad Hardenberg, en echtgenote Willemina Muijderman. Zij zijn op 8 juli 1868 getrouwd te stad Hardenberg. In 1872 redres abusiv. kaart. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1872.

Legger 818/21: Nieuwe sectie A-1398. Huis en erf. Huisnr. B-23. In 1878 herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1878.

Legger 818/23: Nieuwe sectie A-1467. Huis en erf. In 1882 verval vrijdom. Over op:
Legger 818/24: In 1903 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 920/24: Eigendom van Hermann Wilhelm Weitkamp senior, koopman te stad Hardenberg, en echtgenote Willemina Muijderman. In 1906 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1906.

Legger 920/30: Nieuwe sectie A-1942. Huis en erf. In 1914 boedelscheiding. Over op:
Legger 2037/5: Eigendom van Jan Weitkamp, landbouwer en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, weduwnaar van Jansje Hermina Iemhoff. Zij waren op 12 augustus 1898 getrouwd in Uelsen. In 1917 verkoop. Over op:
Legger 1659/6: Eigendom van Gerrit ten Broeke en echtgenote Gerritdina Ravekes, landbouwers te stad Hardenberg (zie register van overschrijving hypotheken, deel 610, nr. 126). Zij zijn op 1 mei 1914 getrouwd te stad Hardenberg. In 1918 stichting en gedeeltelijke opbouw. Over op:
Legger 1659/8: Huis, schuur en erf.

Overijsselsch dagblad, 19 november 1929.

In 1930 sloop en herbouw. Over op:
Legger 1659/13: In 1935 redres en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1935.

Legger 1659/14: Nieuwe sectie A-2756 aan den Hoogenweg. Huis, schuur, erf, tuin en weiland. In 1941 vernieuwing van artikelen. Over op:
Legger 2933/5: Eigendom van Gerritdina Ravekes, weduwe van Gerrit ten Broeke. In 1947 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 2933/10: In 1949 verkoop. Over op:
Legger 2455/39: Eigendom van Albert Geertjes en echtgenote Gezina Johanna Vinke. In 1959 stichting. Over op:
Legger 2455/65: In 1962 stichting woning. Over op:
Legger 2455/66: Twee huizen, schuren, weiland en erf. In 1963 hermeting. Over op:
Legger 2455/69: Nieuwe sectie C-1895. Twee huizen, erf, schuren en bouwland aan de Hoogenweg. In 1963 over op:
Legger 3766/5: Eigendom van Gezina Johanna Vinke, weduwe van Albert Geertjes, aan de Jan Weitkamplaan 1. In 1964 boedelscheiding. Over op:
Legger 3780/5: Eigendom van Roelof Geertjes (geb. 09-09-1926), stafmedewerker van Cebeco, wonend te Balkbrug. Sectie C-2196 (later C-2376).