Het Salland’s Volksblad van 13 december 1912 meldde:
“Hardenberg. Naar we vernemen is door den heer J.A. Dijk te Uelsen een gedeelte tuin van molenaar Lambert Hamberg alhier aangekocht tegenover de boterfabriek, ten einde aldaar een fietshandel op te richten”.

In dezelfde krant plaatste dhr. Dijk op 31 januari 1913 deze advertentie:
“Op maandag 10 febr. is de heer J.A. Dijk te Uelsen voornemens in het café van den heer G. Frijling te Hardenberg aan te besteden: het bouwen van een woon- en winkelhuis aan den Stationsweg te Hardenberg”.

De laagste inschrijver bleek de fa. Noort te Coevorden voor 9100 gulden. Het werk werd niet gegund, omdat de bouw voor 7900 gulden was begroot.

Scan van originele bouwtekening, d.d. 2 april 1913 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

De gemeente Stad Hardenberg verleende in 1913 vergunning aan J.A. Dijk te Uelsen voor de bouw van een woon-/winkelhuis aan de Stationsweg t.b.v. rijwielhandel. Het pand werd gebouwd naar een ontwerp van de Dedemsvaartse architect K.A. Hakkert.

Het Salland’s Volksblad van 4 oktober 1918 meldde:
“Hardenberg. Aan het rijkstelefoonkantoor alhier zijn aangesloten onder nummer 31: B.A. Schuite, 32: J.A. Dijk en 33: Kazerne Marechaussee”.

Prentbriefkaart van de zaak van Joachim Adolf Dijk, handelaar in huishoudelijke artikelen, rijwielen, motoren en automobielen.
Prentbriefkaart met het woon-/winkelhuis van rijwielhandelaar J.A. Dijk.
Salland’s Volksblad, 14 oktober 1921.

In 1922 werd het pand door dhr. Blokzijl voor 10.000 gulden verkocht aan veearts Luten.

Het Noord-Oosten, 12 januari 1962.

Op donderdag 18 januari 1962 opende lunchroom Knotters officieel haar deuren. In Het Noord-Oosten werd dat met een grote advertentie aangekondigd. De lunchroom annex ijssalon van Thijs Knotters was gevestigd aan de Stationsstraat 4 in Hardenberg.

Een week later zou dezelfde krant verslag doen van de opening:
“Op de hoek van de Gramsbergerweg, schuin tegenover de melkfabriek, is het een en ander veranderd. Een fleurige winkel heeft daar plaats gemaakt voor een voornaam aandoende lunchroom en de fraaie vitrine bewijst dat de vroegere bakkerij thans voor heel andere doeleinden wordt benut: heerlijk banket, lekkere hapjes en alles wat een voorbijganger voor smakelijks kan wensen, wordt hier in een zeer ruimte sortering verwerkt en de openingsdagen hebben tal van bezoekers bewezen dat het gezellig en stijlvol is in deze nieuwe inrichting, die op deze plaats wel in een grote behoefte voorziet.

Een florissant winkelbedrijf was dat daar op de hoek van de Gramsbergerweg en de bakkerij leverde een prima produkt. Was het zo’n wonder dat we de heer Knotters pertinent vroegen hoe hij eigenlijk wel tot deze grote stap gekomen was? ‘De minister heeft er schuld aan…’, grapte de heer Knotters en hij ging even vertrouwelijk bij ons zitten. Dan verteld ehij ons dat de gang van zaken eigenlijk een voortzetting is van de nieuwe regel, die steeds meer ingang vindt. Een klein bakkersbedrijf is niet erg rendabel meer. Men moet er 16 uur op een dag werken en dan zijn de resultaten maar povertjes. In deze tijd van ordening en mechanisatie wordt het steeds moeilijker voor het kleinbedrijf en dat gaat met een winkel al precies zo. Ook de winkel liep uitnemend, maar men moet wel met erg lage prijzen werken om het hoofd te kunnen bieden aan de concurrentie. Bovendien is sedert de invoering van de vijfdaagse werkweek de levering van het benodigde materiaal er niet vlotter op geworden’.

We mochten als speciale gasten eens eventjes echt in het pand rondneuzen en vonden de voormalige bakkerij, die aan de lunchroom grenst, niet eens veel veranderd. De vroegere oven heeft plaatsgemaakt voor een leuk miniatuuroventje, waarin de heer Knotters de verschillende brood- en gebaksoorten met wat de klanten verder mochten begeren, vlot kan vervaardigen. Voor een gemakkelijke leefwijze is daar zelfs een hoekje gecreëerd, waar men op doeltreffende wijze alles kan klaarmaken wat de gasten en voorbijgangers vragen. Het zal daarin voor mevrouw Knotters en hun dochter Jenny niet ongezellig zijn om mee te helpen zorgen dat er aan de klantenbediening niets ontbreekt.”

Bakker Knotters vestigde zich in 1949 in het markante jugendstilpand, op de hoek van de Stationsstraat en de Gramsbergerweg. Voorheen was het woning en kantoor geweest van architect Willem van Straten, die het had gehuurd van de firma H. Zweers & Zn. Thijs Knotters was voor 1949 ook al actief als bakker, ook aan de Stationsstraat, maar dan in de bakkerij die hij in de zomer van 1944 had overgenomen van Lubbers.

Naast bakker was Knotters ook ‘uitvinder’. Zo ontwierp hij in 1955 een – volgens de krant – prachtige ‘opbol-, langmaak- en puntbroodmachine’ uit. De machine was gedoopt met de naam ‘Tyko’ (Thijs Knotters) en werd geconstrueerd door machinefabriek Tuin in Dedemsvaart. De machine werd verkocht aan verschillende bakkers, en zelfs werd er een afgenomen door een bakker in ’t Schwarzwald!

Kadastrale geschiedenis

Fragment van kadastrale hulpkaart, oktober 1913 (sectie A-2327).

Legger 1888/17:
Legger 1998/1: Sectie A-2327. Huis, werkplaats en erf. Eigendom van koopman Joachim Adolf Dijk te Uelsen (later te Stad Hardenberg). In 1921 verkoop. Over op:
Legger 2294/1: Eigendom van koopman Klaas Blokzijl te Lutten aan de Dedemsvaart. In 1922 verkoop. Over op:
Legger 2169/3: Eigendom van rijksveearts Kornelus Luten en echtgenote Trijntje Veldkamp. Luten was al in 1915 aangesteld als eerste professionele dierenarts in Hardenberg. Hij overleed op 30 september 1937.

Grafsteen van dierenarts Kornelus Luten op de begraafplaats aan de Bruchterweg.

In 1938 boedelscheiding. Over op:
Legger 2841/1: Eigendom van Jan Luten. Levenslang vruchtgebruikster: Trijntje Veldkamp, weduwe van Kornelus Luten. In 1941 verkoop. Over op:
Legger 2451/31: Eigendom van koopman en houthandelaar Frederik Hendrik Zweers. Het pand werd verhuurd aan en bewoond door architect Willem van Straten.

Op 11 maart 1937 was het gezin Van Straten al van Coevorden verhuisd naar het adres Stationsweg A-258 (nu Stationsstraat 4).

In 1949 verkoop. Over op:
Legger 3043/2: Eigendom van bakker en winkelier Thijs Knotters. In 1965 verkoop klein deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie A-3827).

Legger 3043/3: Nieuwe sectie A-3827. Cafetaria, erf en werkplaats. In 1966 opbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, juni 1969 (sectie A-3827).

Legger 3043/4: In 1974 verkoop. Over op:
Legger 4345/1: Eigendom van lunchroomhouder Frits Brinkman. In 1987 verkoop. Over op:
Legger 4963/1: Sectie A-3827. Cafetaria, erf, tuin en woning aan de Stationsstraat 4. Eigendom van horecaondernemer D. Brinkman.Zicht vanaf kruising Stationsstraat-Gramsbergerweg-Witte de Withstraat op het leegstaande fabriekscomplex van zuivelfabriek Salland. Geheel rechts café Brinkman.