Op 27 januari 1824 verleed notaris Willem Swam te Gramsbergen een hypotheekakte waarin Hendrik Schutmaat en Aaltjen Brink, landbouwers in ’t Holthemerbroek, verklaarden 400 guldens schuldig te zijn aan Truite Veurink, de weduwe van Roelof Schonekamp te Holtheme. Als onderpand stelden ze dertien stukken zaailand en hooiland op de zgn. Brinkskamp (aktenr. 59, scan 75). Drie jaar later, op 20 oktober 1827, verscheen dezelfde notaris op het erf van de familie Brink om op verzoek van Hendrik Schutmaat een openbare verkoop te organiseren van een hele kudde schapen en een groot aantal bomen. Er werd op die dag voor bijna tweehonderd gulden verkocht (aktenr. 218, scan 75). 

Op 29 maart 1828 registreerde notaris Swam andermaal een hypotheekakte. Hendrik en Aaltjen verklaarden 1750 guldens schuldig te zijn aan Evert Tiebert in Duits Wielen. Als onderpand stelden ze hun twee woonhuizen, waarvan het ene door henzelf bewoond werd en ’t andere door Hendrik Gerrits. Daarnaast verhypothekeerde het echtpaar een kamp zaailand (den Nijenkamp genaamd), twee hooimaten, vier stukken hoogveen en lage zaailanden (op den Ramakerskamp), drie stukken zaailand, een perceel hooiland (het Ramakerland genaamd), een-vierde gedeelte van een onverdeelde heide- en plaggenwhare in de marke van Holtheme en een begraafplaats op ’t kerkhof te Hardenberg (aktenr. 254, scan 22),

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Hendrik Brink. Hij was echter al op 7 mei 1831 overleden. Hendrik was geboren op ’t Schutmaat te Meer bij Den Ham en op 9 mei 1817 te Gramsbergen getrouwd met Aaltjen Brink. We vinden ‘Brink’ in 1832 gesitueerd in de zgn. ‘Holthemer Eggen’ in sectie D no. 239 op legger nr. 63.

 

 

63/10: Sectie D-239. Huis en erf. In 1851 boedelscheiding. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1852.

 

887/5: Eigendom van Aaltjen Brink, weduwe van Hendrik Harms van ’t Schutmaat (genaamd Brink). In 1873 volgde verkoop. Aaltjen overleed namelijk op 21 mei van dat jaar, twee├źnveertig jaar na het overlijden van haar man. Ze is nimmer hertrouwd. Uit haar huwelijk met Hendrik waren vijf kinderen geboren van wie er vier de volwassen leeftijd bereikten. Over op:
1923/5: Eigendom van Jan Harm Schutmaat, de jongste zoon van Hendrik en Aaltjen. Hij was op 12 juni 1828 geboren en op 4 juni 1859 te Gramsbergen getrouwd met Fennegien Dijkman. Zij stierf in ’t kraambed, waarna Jan Harm op 12 oktober 1871 was hertrouwd met zijn 24 jaar jongere nichtje Aaltjen Schutmaat (dochter van zijn oudste broer Jan Schutmaat en Berendina Stegeman) (zie register van overschrijving hypotheken deel 244 nr. 107). Huisnr. E-35. In 1900 verkoop. Over op:
1421/31: Eigendom van Jan Hendrik Brill (zie register van overschrijving deel 450 nr. 108). In 1900 sloop. Over op:
1421/47: Erf in ’t Holthemerbroek. In 1901 sloping. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1901. De boerderij is afgebroken.

 

1421/49: Nieuwe sectie D-2368. Gras en bouwland.

Het erfje bestaat dus niet meer. Het lag tussen de Doorbraakweg, Broekdijk en Dennendijk.