In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Hendrik Geertjes junior en echtgenote Hillegien Wuppen (of Wipper). Zij waren op 1 november 1811 in ondertrouw gegaan in ’t Duitse Wilsum. We vinden het erf gesitueerd in het zgn. ‘Holthemer Broek en Veld’ in sectie D no. 221 op legger nr. 125. Het erfje is verdwenen door samenvoeging met het Oldehinkel.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 125/1: Eigendom van Hendrik Geertjes en later diens weduwe Hillegien Wipper en mede-eigenaren. Sectie D-221. Huis en erf. 

Notaris Willem Swam te Gramsbergen registreerde op 18 februari 1851 de overdrachtsakte van de helft van het huis en erf het Geertjes, sectie D-221, met bijhorende landerijen en een kwart aandeel in de gezamenlijke marke Holtheme. Landbouwers Hendrik Bouwmeester en Geesjen Geertjens droegen het op die dag over aan Derk Jan Volkerink en Jennegien Geertjes te Holtheme (aktenr. 1723). Op diezelfde dag werd de hypotheekakte geregistreerd waaruit blijkt dat Derk Jan en Jennegien Volkerink 500 guldens hadden geleend van Jan Boerink Ruitman, koopman te Emlichheim. Vanzelfsprekend stelden ze hun katerstede Geertjes tot onderpand (aktenr. 1724).

Legger 809/1: Eigendom van Derk Jan Volkering en echtgenote Jennegien Geerties (zie register van overschrijving, deel 81, nr. 14). Zij waren op 26 mei 1842 getrouwd te Gramsbergen. In 1868 terreinverandering. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1868.

Legger 809/21: Nieuwe sectie D-1723. In 1871 verkoop. Over op:
Legger 1040/27: Eigendom van Berend Geertjes en echtgenote Gerritdina Koers. Zij waren op 2 oktober 1829 getrouwd te Gramsbergen. In 1871 afbraak. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1871. De boerderij op ’t Geertjes is afgebroken.

Legger 1040/31: Nieuwe sectie D-1815. Weiland.