Schout J.G. Pruim registreerde op 19 augustus 1797 in het vrijwillig rechterlijk archief dat hij op 24 juli 1795 van mr. M. Helmigh de leenkamer van ’t erve Ilicke te Holtheme had aangekocht, met zijne onderhoorige vasallagien. Het was een achterleen van de provincie Overijssel. Hij had de leenplichtigheid afgekocht. Tegelijkertijd registreerde hij de afkoopbrief van de leenplightigheid van twee-derde gedeelte van ’t erve Raadmink te Rheeze.