Bij de aanvang van het kadaster, in 1832, was het perceel waarop sinds 1859 een woonhuis/boerderij staat, nog een groot heidegebied. Het werd voor ’t eerst geregistreerd onder sectie D-196 en was eigendom van de gezamenlijke markegenoten van Holtheme en Den Velde. Bij de verdeling van de marke werd het perceel toebedeeld aan de burgemeester en notaris van Gramsbergen, de heer Willem Swam.

De oudste kadastrale kaart van 1832, geprojecteerd op de huidige atlas…

Legger 1161/20: Sectie D-1395. Bouwland. Eigendom van Willem Swam en kinderen, notaris te Gramsbergen. In 1859 stichting woning. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1859.

Legger 1161/50: Sectie D-1494. Huis en erf. In 1871 verkoop. Over op:
Legger 1843/5: Eigendom van Hendrik Jan Lohuis, landbouwer te Gramsbergen. In 1894 successie. Over op:
Legger 2968/13: Eigendom van Johan Heinrich Lohuis, landbouwer te Tubbergen (later te Holtheme). Sectie D-1494. Huis en erf. Huisnr. E-25. In 1900 verkoop. Over op:
Legger 1421/17: Eigendom van Jan Hendrik Brill, landbouwer in ’t Laar (later te Holtheme). Later eigendom van Gerrit Jan Brill en Berend Jan Brill. Sectie D-1494. Huis en erf. Huisnr. E-25. In 1900 stichting. Over op:
Legger 1421/48: Huisnr. E-25. In 1901 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1901.

Legger 1421/52: Nieuwe sectie D-2371. Huis, schuur, stookhok en erf. In 1903 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1903.

Legger 1421/54: In 1904 gedeeltelijke herbouw.

Volgens een gevelsteen in de voorgevel is de boerderij ook in 1911 verbouwd (vergroot), in opdracht van Gerrit Jan Bril en echtgenote Zwaantje Roelofs. Zij waren op 11 juli 1885 getrouwd in Coevorden. Gerrit Jan was geboren in ’t Laar en Zwaantje in ’t kerspel Emlichheim.

Legger 1421/55: In 1917 vernieuwing en bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1919.

Legger 1421/64: In 1923 herbouw. Over op:
Legger 1421/65: In 1931 plaatsing bergplaats. Over op:
Legger 1421/67: In 1939 bouw hooischuur, varkenshokken en paardenstal. In 1939 boedelscheiding. Over op:
Legger 4925/13: Sectie D-2371. Huis, schuur en erf. Eigendom van Berend Jan Brill of Bril (geb. 16-11-1890) en Jan Hendrik Bril (geb. 25-07-1936). In 1940 bijbouw. Over op:
Legger 4925/21: In 1943/1944 inwendige verbouw. Over op:
Legger 4925/22: In 1950 vereniging van percelen. Over op:

De boerderij van de fam. Bril, geadresseerd: Holthemerbroek E-37.
Kadastrale hulpkaart, anno 1950.

Legger 4925/26: Nieuwe sectie D-3419. In 1951 ontginning. Over op:
Legger 4925/31: In 1955 verkoop. Over op:
Legger 5928/8: Eigendom van Gerrit Jan Brill (geb. 31-10-1918). Huis, schuren, bouw- en weiland in ’t Eggengoor. Sectie D-3419. In 1956 verkoop. Over op:
Legger 4925/36: Eigendom van Berend Jan Brill of Bril (geb. 16-11-1890) en Jan Hendrik Bril (geb. 25-07-1936). In 1962 verkoop. Over op:
Legger 5298/15: Sectie D-3419. Eigendom van Gerrit Jan Bril (geb. 31-10-1918) en echtgenote Jantien Huiting, landbouwers in ’t Holthemerbroek, E-27. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7572/1: Sectie L-150. Boerderij, schuren en grasland aan de Rondweg 29 (later sectie L-473, L-646 en L-778).