Het rood omrande perceel was het oorspronkelijke perceel bouwland dat in 1832 voor het eerst ‘op de kaart’ werd gezet en waarop in 1887 het huis werd gebouwd.

Legger 444/1: Sectie D-111. Bouwland. Eigendom van de erfgenamen van Harm Tevenkar te Laarwolde. In 1836 verkoop. Over op:

Legger 530/1: Nieuwe sectie D-1695. Bouwland. Eigendom van Gerrit Jan Kuipers, kleermaker in ’t Laar. In 1867 verkoop. Over op:
Legger 1580/1: Eigendom van Frederik Zagers, landbouwer te Laar. Sectie D-1695. Bouwland. In 1885 successie. Over op:
Legger 2634/1: Sectie D-1695. Bouwland. Eigendom van Jan Zegers of Zagers en Hinderkien Koenders (voor 5/8e), Jan Harm Hubers, Wolter Zager en Fenna Zager (alle drie voor 1/8e). In 1887 stichting woning. Overlevering verhaalt dat het huis ooit op palen van Laar naar Holtheme zou zijn gebracht. Over op:

Legger 2634/2: Nieuwe sectie D-2148. Huis. In 1910 vereniging van percelen. Over op:

Legger 2634/8: Nieuwe sectie D-2838. Huis, schuur en bouwland. In 1925 stichting. Over op:
Legger 2634/9: In 1941 boedelscheiding. Over op:

Jan Hubers en tante Janna Zager.

Legger 5015/6: Eigendom van Jan Harm Hubers en echtgenote Jantien Zager (voor 5/8e), Jan Hubers, Gerrit van de Riet en Hendrik Jan Hultink (alle drie voor 1/8e). In 1946 boedelscheiding. Over op:
Legger 5174/6: Sectie D-2838. Huis, schuren, erf en bouwland op de Hooge en Laage Wekenkarst. Eigendom van Jan Hubers. Levenslang vruchtgebruik: Jan Harm Hubers te Holtheme E-17. In 1953 bijbouw, in 1969 verbouw en successie. Over op:
Legger 5302/10: Sectie D-2838.  Eigendom van Jan Hubers. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7543/1: Eigendom van Jan Hubers (geb. 15-02-1925). Sectie L-20. Boerderij en grasland aan de Vilsterborg 4.