Verwalter schout G.J. Crull registreerde op 30 mei 1794 de akte van huwelijksvoorwaarden tussen bruidegom Albert Wilpers (Wilpshaar) en bruid Geertjen Bosschers. Daarin werd o.a. bepaald dat meteen na de voltrekking van het huwelijk de helft van alle bezittingen en schulden van de bruidegoms vader Berend Wilpshaar en stiefmoeder Jennegien Bosschers zouden overgaan op het bruidspaar. Na het overlijden van de ouders zou ook de andere helft hen toekomen. Het huwelijk werd op 26 juni kerkelijk voltrokken.

Op 29 maart 1828 verscheen notaris Willem Swam in ’t woonhuis nr. 2 op ’t erve Wilpshaar te Holtheme. Hij deed dat op verzoek van Geertjen Bosschers, echtgenoot van Albert Wilpshaar. Ze was lichamelijk ziek en lag op bed, maar was haar verstand volkomen machtig. De notaris registreerde die dag haar testament, waarin ze verklaarde dat ze drie in leven zijnde kinderen had. Om de getrouwe zorgen van haar jongste zoon Gerrit Jan te belonen, legateerde ze aan hem het vierde gedeelte van alles wat ze bezat, naast diens wettelijk erfdeel (aktenr. 253). Op diezelfde dag werd ook het testament geregistreerd van Albert Wilpshaar. Ook hij legateerde aan zoon Gerrit Jan een vierde deel van zijn bezit (aktenr. 252, scan 21). Geertjen stierf enkele weken later, op 20 april.

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Albert Wilpshaar, weduwnaar van Geertjen Bosscher. Zij waren op 26 juni 1794 getrouwd te Hardenberg. We vinden ‘het Wilpshaar’ in 1832 gesitueerd op ‘de Holthemer Esch’ aan de zgn. ‘Broek Steeg’ als sectie D-946 op legger nr. 482. Het erf is rond 1880 verdwenen.

Op 4 april 1840 verleed notaris Willem Swam een testament op verzoek van Albert Wilpshaar, als weduwnaar van Geertjen Bosschers. Hij verklaarde al zijn vorige testamenten voor nietig te houden en meer specifiek dat van 29 maart 1828. Daarmee zou zijn nalatenschap geërfd worden door zijn drie kinderen in drie gelijke porties (aktenr. 870)

Albert Wilpshaar (weduwnaar van Geertjen Bosschers), Berend Jan Wilpshaar, Gerrit Jan Wilpshaar en Jennegien Wilpshaar (en echtgenoot Jan Hendrik Hulter) verschenen op 30 april 1840 voor notaris Swam uit Gramsbergen (akte 883). Zij waren gezamenlijk eigenaren van een aantal onroerende goederen, waaronder ’t erve Wilpshaar. Vader Albert bezat de helft, maar door ’t overlijden van Geertjen Bosschers was de andere helft vervallen aan hun drie kinderen. Het erve Wilpshaar bestond uit: een woonhuis, schuur en varkenshok met deszelfs grond en wheere, staande en gelegen te Holtheme onder numero 2, groot veertien roeden en twintig ellen, bekend onder sectie D numero 946, gewaardeerd op een som van f. 1.000. Ook het Bosschers in Ane was hun gezamenlijk bezit, gewaardeerd op f. 300. Het totale bezit van de Wilpshaars werd die dag geraamd op f. 12.700. ’t erve Wilpshaar werd toebedeeld aan Gerrit Jan Wilpshaar (aktenr. 883).

Weduwnaar Albert Wilpshaar verscheen in 1840 nogmaals voor notaris Swam. Op 4 augustus liet hij twee overdrachtsakten registreren. Ten eerste verkocht hij een perceel bouwland, de Hollarst genaamd, gelegen in de buurtschap Den Velde (sectie D-313) met nog andere onroerende goederen voor zeshonderd guldens aan landbouwer Gerrit Jan Peltjes te Holtheme. Ten tweede droeg hij de eigendom van een perceel weide- of hooiland, genaamd het Veerscheland (sectie D-314) over aan landbouwer Jan Klingenberg in Den Velde. Ook dat had hij voor zeshonderd guldens verkocht.

483a/1: Eigendom van Gerrit Jan Wilpshaar en echtgenote Janna Ekenhorst. Zij waren op 17 oktober 1828 getrouwd te Gramsbergen. In 1871 aanvaarding. Over op:
1849/4: Eigendom van zoon Gerrit Jan Wilpshaar en echtgenote Hendrikjen Slingenberg (zie register van overschrijving deel 233, nr. 63. Zij waren op 14 mei 1859 getrouwd te Gramsbergen. Huisnr. E-2. Huis, erf, met schuur en stookhut. In 1877 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877.

2203/1: Eigendom van Gerrit Jan Wilpshaar en mede-eigenaar Jan Harm Lambers. Nieuwe sectie D-1950.

Notaris Hilbrand van Barneveld verleed op 15 juni 1880 de overdracht van een huis, schuur, erf, stookhok met bouwland, hooiland en weg te Holtheme op verzoek van landbouwer Gerrit Jan Wilpshaar als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen. Voor 5500 gulden was landbouwer Jan Harm Lambers te Holtheme de nieuwe eigenaar geworden (aktenr. 1756).

2017/57: Eigendom van Jan Harm Lambers en echtgenote Hermina Hulzebosch. Zij waren op 7 mei 1868 getrouwd te Gramsbergen. In 1880 amotie. Over op:
2017/59: Erf. In 1881 sloping.