In 1832 was het huis en erf eigendom van Samuel Johan Sandberg baron tot den Essenburch te Zwolle. We vinden het erf in sectie B no. 56 op legger nr. 382. Het is nu geadresseerd aan de Holthonerweg 8. De katerstede werd in 1832 gepacht door Hermannus Johannes (Harmen) Assen, weduwnaar van echtgenote Euphemia Margaretha Blaauwgeerts. Zij waren op 7 mei 1823 getrouwd te Gramsbergen. Femia Assen was op 18 november 1830 overleden. Ze had twee kinderen nagelaten: de achtjarige Helena en de vijfjarige Hermannus Assen.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832.

Op 8 juli 1832 werd een boedelbeschrijving opgesteld door notaris Willem Swam te Gramsbergen. Hij registreerde alle roerende zaken, behorend tot het huis Assen in Holthone (zie toegang 122, inv.nr. 1543, akte 510, scans 84 e.v.). Tot de boedel behoorde o.a. een ijkenhouten kabinet met koperen beslag, getaxeerd op 15 guldens, een hangklok, een paar bedgordijnen en valletje, een waschtobbe, een ronde tafel met twaalf stoelen, een schoorsteenvalletje, een stoof, een zilveren beugel met eene onbekende keur, twee zilveren kroontjes, twee gouden vingerringen, een gouden halsslot, een beslagen wagen, een ploeg, een kruiwagen, een karn, 66 schapen, 35 lammeren, 49 ganzen en een varken. Vervolgens hertrouwde Harmen Assen, op 11 juli 1833 te Gramsbergen, met Geertruid Blaauwgeerts.

382/58: Sectie B-56. Huis en erf. In 1870 stichting enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1870.

382/319: Huis, schuur en erf. Sectie B-204. Eigendom van mr. Rudolph baron Sandberg, lid van de gemeenteraad van Zwolle. Huisnr. D-3. Huis, schuur, erf met varkenshok. In 1897 boedelscheiding. Over op:
3065/76: Eigendom van Heribert Willem Aleid baron van Westervelt Sandberg te Utrecht (zie register van overschrijving hypotheken, deel 425 nr. 3). In 1926 vernieuwing. Over op:
3065/595: In 1937 overboeking. Over op:
4809/33: Eigendom van Anna Bregitta baronesse van Westervelt Sandberg en echtgenoot Alexander Willem Frederik baron van Voƫrst van Lynden. Zij waren op 4 april 1902 getrouwd te Ede. Huisnr. D-3. In 1940 gedeeltelijke sloping. Over op:
4809/213: In 1943 verbouw, sloop en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1943.

4809/244: Sectie B-765. Huis en erf. In 1953 stichting. Over op:
4809/258: Huis, erf en schuur. In 1961 opgenomen in de N.V. Over op 5871/104.