Op 11 mei 1768 registreerde de schout een schuldbekentenis met hypotheekstelling ten laste van Roelof Benen en zijn huisvrouw Evertjen Carels die wegens indispositie niet kon komen, en namens Jan Ravens, Jan Snijder, Gerrit Berends en Jan Warmink, in kwaliteit als momboiren over de kinderen van wijlen Egbert Benen, en over de kinderen van wijlen Berend Benen, voor aflossing van boedelschulden, aan G. van Sambeek, voor een somma van 700 Car. guldens. Als onderpand diende de boedel van Beenen in de Meene en negen dagwerken hooiland, behorende onder het erve Beenen in de Meene. In de kantlijn staat dat het bedrag op 11 mei 1769 werd afgelost.

Roelof Beenen en Evertjen Carels Slingenberg waren op 28 juni 1767 getrouwd te Gramsbergen. Hun enige zoon, Egbert, werd op 5 januari 1772 gedoopt in Gramsbergen.

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Egbert Beenen en echtgenote Jennechien Jonkhans. Zij waren op 23 november 1807 getrouwd te Gramsbergen. We vinden het erf in 1832 in de zgn. ‘Geer en Meene Esch’ in sectie C no. 272 op legger nr. 19. Het is nu geadresseerd aan De Meene 2.

 

 

19/18: Sectie C-272. Huis en erf. Vervolgens eigendom van zoon Roelof Beenen en echtgenote Gesien Jonkhans, afkomstig uit Duits Wielen. Zij waren op 17 juni 1842 getrouwd te Gramsbergen. Gesien overleed jong, op 28-jarige leeftijd, waarna Roelof op 17 mei 1850 hertrouwde met Berendina Jonkhans uit Diffelen. In 1864 verkoop. Over op:
999/32: Eigendom van Roelof Beenen en Berendina Jonkhans (zie register van overschrijving hypotheken, deel 180, nr. 11). In 1869 vernieuwd. Over op:
1670/19: Eigendom van Roelof Beenen en Berendina Jonkhans te Ane en zoon Egbert Beenen en echtgenote Berendina Beenen te Radewijk en mede-eigenaren. Huisnr. B-90. Huis, erf met schuur en stookhut. In 1877 bijbouw. Over op: 

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877.

 

1670/39: Nieuwe sectie C-1081. Huis, erf, schuur en stookhut. In 1888 bijbouw. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1888.

 

1670/43: In 1890 boedelscheiding. Over op:
2786/26: Eigendom van Reindert Beenen en echtgenote Gesina Hermina Roelofs en consorten (zie register van overschrijving hypotheken, deel 373, nr. 83).  Zij waren op 5 mei 1881 getrouwd te Gramsbergen.

 

Kabinetfoto van het echtpaar Reindert Beenen (1853-1929) en Gesina Hermina Roelofs (1855-1911).

 

In 1911 herbouw. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911.

 

2786/32: Huis, schuren, stookhuis en erf. In 1918 boedelscheiding. Over op:
3941/14: Eigendom van Reindert Beenen (voor de helft) en Roelof Beenen (de andere helft) (zie register van overschrijving hypotheken deel 617, nr. 144). In 1920 herbouw. Over op:
3941/16: In 1930 boedelscheiding. Over op:
3527/12: Eigendom van Roelof Beenen in de Meene (zie register van overschrijving hypotheken deel 757, nr. 118). In 1938 sloping. Over op:
3527/22: Erf. In 1939 sloop en stichting. Over op:
3527/25: Huis, schuren en erf. In 1943 sloop en vereniging. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1943.

 

3527/31: Nieuwe sectie C-1853. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1949 gedeeltelijke vernieuwing en verandering van bestemming. Over op:
3527/33: Twee huizen, schuren, bouw- en weiland. In 1961 stichting. Over op:
3527/36: Huis, schuren, noodwoning, bouw- en weiland. In 1963 verkoop. Over op:
5952/17: Eigendom van Reindert Beenen in de Meene (zie register van overschrijving hypotheken, deel 1591, nr. 32). In 1963 opgenomen in de ruilverkaveling.
5952/22: Boerderij, schuren, houten huis, bouw- en weiland aan de Teunisbrugweg (vanaf 1980 hernoemd naar ‘de Meene’). Sectie H-128. Geadresseerd: De Meene 2.