In 1812 werd het erve Blaauwgeerts bewoond door Fennegien Lullofs, de weduwe van wijlen Herm Blaauwgeerts, zoals blijkt uit een notariële akte van 3 oktober van dat jaar. Ze bewoonde het erf samen met haar minderjarige kinderen Fennegien, Hermina, Hermen Hendrik en Grietjen Blaauwgeerts. Verder bood het erf onderdak aan Adolf, Herm, Jennechien en Fennegien Blaauwgeerts, de kinderen uit het eerste huwelijk van Herm Blaauwgeerts met Euphemia (Fenne) Ambergen.

In 1832 was het huis en erf eigendom van Samuel Johan Sandberg baron tot den Essenburch te Zwolle. We vinden het erf op het zgn. ‘Scheerseveen’ in sectie C no. 52 op legger nr. 382. Het erf is nu geadresseerd aan de Scheerseweg 3.

Oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832.

382/171: Sectie C-52. Eigendom van jongste zoon Heribert Willem Aleid baron Sandberg van Westervelt en echtgenote Adriana Petronella Radermacher Schorer. Zij waren op 4 maart 1841 getrouwd te Harderwijk. Huisnr. D-14. Huis, erf en schuur. In 1891 gedeeltelijke vernieuwing. Over op:
382/599: Huis, schuur, varkenshok en erf.  In 1897 boedelscheiding. Over op:
3065/235: De katerstede vererfde op zoon Samuel Johan jonkheer Sandberg van Westervelt, getrouwd met Matthia Jacoba van Eijck van Zuijlichem. In 1899 stichting. Over op:
3065/387: Sectie C-52. Huis, schuur en erf. In 1900 stichting. Over op:
3065/395: Huis, schuren en erf en kookhuis. In 1914 bijbouw en redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.

3065/519: Nieuwe sectie C-1435. Huis, schuren en erf. In 1929 stichting. Over op:
3065/637: In 1937 overboeking op:
4809/182: De katerstede vererfde vervolgens op dochter Anna Brigitta Sandberg van Westervelt. Zij was op 4 april 1902 te Ede getrouwd met Alexander Willem Frederik baron van Voërst van Lynden. In 1961 oprichting N.V. Over op:
5871/165: In 1963 ruilverkaveling.