In 1832 was het huis en erf eigendom van Samuel Johan Sandberg baron tot den Essenburch te Zwolle. We vinden het erf op het zgn. ‘Scheerseveen’ in sectie B-110 op legger nr. 382. Het is nu geadresseerd aan de Holthonerweg 18.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

382/112: Sectie B-110. Huis en erf. Huisnr. D-9. Eigendom van jongste zoon Heribert Willem Aleid baron Sandberg van Westervelt en echtgenote Adriana Petronella Radermacher Schorer. Zij waren op 4 maart 1841 getrouwd te Harderwijk.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, d.d. 7 september 1855.

Notaris Willem Swam begon op 1 oktober 1855 met de openbare verhuur van het boerenerve het Kleijans, op verzoek van de hoogwelgeboren jonkheer mr. Rudolph Sandberg, ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw en lid van de gemeenteraad van Zwolle. Het erve bestond o.a. uit een woonhuis, schuur en varkenshok, met de daarbij gelegen gaarden, ongeveer 10 bunder hooiland, 9 bunder bouwland c.s. De huur werd aangegaan voor een periode van zes jaren, ingaand op 1 mei 1856. Landbouwer Hendrik Harms Kregel uit Ruinerwold bracht het hoogste bod uit ad 800 gulden. Twee weken later, op 15 oktober, vond de gunning plaats en deze werd toegewezen aan de hoogste bieder (aktenr. 2280 en 2284).

Hendrik Harms Kregel was in 1809 geboren te Ruinerwold en in 1838 te Ruinen getrouwd met Lammigje Jaspers ten Brink. Uit het bevolkingsregister van de gemeente Gramsbergen blijkt dat het gezin Kregel (vader en moeder met negen kinderen) zich op 2 mei 1856 in de gemeente liet inschrijven. Op het erve Kleijans werd op 18 januari 1858 het tiende kind geboren: Lammigje.

De familie Kregel maakte het huurcontract van zes jaar niet vol, want men liet zich op 24 september 1859 uitschrijven naar de gemeente Ambt Hardenberg.

In 1897 boedelscheiding. Over op:
3065/58: De katerstede vererfde op zoon Samuel Johan jonkheer Sandberg van Westervelt, getrouwd met Matthia Jacoba van Eijck van Zuijlichem. In 1930 stichting. Over op:
3065/648: Sectie B-110. In 1932 sloping. Over op:
3065/662: In 1937 overboeking. Over op:
4809/26: Eigendom van Anna Bregitta baronesse Sandberg van Westervelt, echtgenote van Alexander Willem Frederik baron van Voërst van Lynden. In 1939 bijbouw. Over op:
4809/212: In 1943 stichting en sloping. Over op:
4809/245: In 1954 verbouw. In 1956 gewijzigd in huisnummer D-12. Over op:
4809/263: In 1961 oprichting N.V. Over op:
5871/25: Eigendom van mr. S.W.A. baron van Voërst van Lynden N.V., gevestigd te Gramsbergen. In 1967 bijbouw. Over op:
5871/225: In 1969 vereniging van percelen. Over op:


Kadastrale hulpkaart, anno 1969.
Waterput en bakhuis van ’t erve Kleyjan, anno 1974
(fotograaf: A.J. van der Wal; Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).
Zicht op achtergevel van de boerderij, anno 1974.
(fotograaf: A.J. van der Wal; Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

5871/233: Nieuwe sectie B-867. Twee huizen, schuur, stallen, bouw- en weiland.

De katerstede werd decennia lang bewoond door Hendrik Jan Gerrits en echtgenote Tallechien Roemer. Zij zijn op 19 mei 1954 getrouwd te Gramsbergen.