Uit een hypothecaire akte van 4 juli 1774, bewaard gebleven in het vrijwillig rechterlijk archief van ’t Schoutambt Hardenberg, weten we dat het landgoed de Scheere voor een vijfde deel eigendom was van Jan Heidentrijk baron van Coeverden en het Wegdam en diens echtgenote Allegonda Isabella baronesse van Raesfelt. Ze hadden 750 guldens geleend van hun schoonzus en zus Armgert Stephania barones Sloet-van Raesfelt. Als onderpand stelden ze hun één-vijfde gedeelte van de havezate met bijbehorende boerderijen van de Scheer in de buurtschap Holthone. In de akte wordt vermeld dat ze dit aandeel hadden geërfd uit de nalatenschap van hun vader Evert Elbert Antonij baron van Raesfelt tot den Pol, heer van Heemse. Johan Heidentrijk baron van Coeverden was op 23 september 1756 getrouwd met Allegonda Isabella van Raesfelt.

De volgende hypotheekakte in het vrijwillig rechterlijk archief dateert van 31 oktober 1778. Daarin werd beschreven dat Armgert Stephania barones Sloet-van Raesfelt geld had geleend van het echtpaar Van Hoorn te Zwolle. Het ging om 12.000 guldens. Als onderpand stelde ze haar aandeel in het landgoed de Scheere. Vijf jaar later, op 24 december 1783, werd die obligatie vernietigd, omdat het volledige bedrag was terugbetaald.

Op 2 juni 1781 verscheen Allegonda Isabella barones van Coeverden-van Raesfelt, vrouwe van ’t Wegdam, opnieuw voor plaatsvervangend schout Jacobus van Riemsdijk. Uit naam van haar zelf en namens haar echtgenoot Jan Heidentrijk baron van Coeverden tot Wegdam verklaarde zij dat ze 600 guldens hadden geleend van neef J.E. baron Mulert tot de Leemkule. Als onderpand stelden zij hun één-vijfde aandeel in de havezate de Scheere. In de kantlijn van bovenvermelde akte staat aangetekend dat de obligatie in 1790 werd overgedragen aan zus Armgert Stephanie barones Sloet-van Raesfelt.

Op 12 december 1785 verscheen Jan Heidentrijk baron van Coeverden tot Wegdam opnieuw voor de schout van Hardenberg en verklaarde 2200 gulden te hebben geleend van advocaat E.H. Putman en echtgenote te Zwolle. Hij stelde het één-vijfde aandeel in de havezate de Groote Scheere als onderpand voor de lening. Dat deel was eigenlijk van zijn vrouw Hillegonda Isabella baronnes van Coeverden-van Raesfelt. Eind 1791 werd de obligatie ‘geknipt’ nadat het geleende bedrag geheel was terugbetaald.

Vervolgens beschrijft plaatsvervangend schout J.G. Pruim op 30 augustus 1787 opnieuw een hypotheekakte in naam van Jan Heidentrijk baron van Coeverden tot Wegdam en echtgenote Allegonda Isabella barones van Raesfelt. Opnieuw hadden ze geld geleend van hun (schoon)zus, de weduwe Armgert Stephania barones Sloet-van Raesfelt. Het ging om 800 guldens en hun één-vijfde aandeel in de havezate de Scheere gold als onderpand.

De volgende akte dateert van 8 november 1791. Daarin verklaarde Hillegonda Isabella baronesse douairière van Coeverden, geboren baronesse van Raesfelt, een som van 2000 guldens te hebben geleend van A. baron van Raesfelt, heer van Elsen etc., landdrost van Twente. Andermaal stelde ze haar één-vijfde gedeelte van de havezate als onderpand. In de kantlijn van de akte staat dat de obligatie op 29 mei 1802 werd vernietigd, nadat de volledige som was afbetaald.

Overijsselsche courant, 26 mei 1820.

In 1820 werd één-vijfde deel van de havezate bij opbod verkocht in opdracht van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwnaar en boedelhouder van de hoogwelgeboren vrouw Maria Clara gravin van Rechteren. Op de 16e juni werd de definitieve veiling gehouden en daarbij werd het gemijnd door mr. Samuel Johannes Sandberg, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Zwolle, voor f. 11.192 gulden (aktenr. 180 en 185, scan 263 en 272).

Het erve de Groote Scheere werd in 1829 bemeijerd (gepacht) door B. Rave, zoals blijkt uit een brief in het archief van de voormalige gemeente Gramsbergen.

In 1832 was de havezate eigendom van Samuel Johan Sandberg baron tot den Essenburch te Zwolle. We vinden het erf in het zgn. ‘Scheerse’ in sectie C no. 27 op legger nr. 382. Het erf is nu geadresseerd aan de Scheerseweg 5.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

382/146: Sectie C-27. Huis en erf. Huisnr. D-16. Huis, schuurtje en erf.

Residentie-blad, 6 oktober 1856.

In 1878 herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1878.

382/366: Nieuwe sectie C-1095. Huis, schuurtje en erf. In 1882 verval vrijdom. Over op:
382/478: In 1896 opbouw. Over op:
382/636: In 1897 boedelscheiding. Over op:
3065/294: Eigendom van jongste zoon Heribert Willem Aleid baron Sandberg van Westervelt en echtgenote Adriana Petronella Radermacher Schorer. Zij waren op 4 maart 1841 getrouwd te Harderwijk (zie register van overschrijving hypotheken, deel 425, nr. 3). In 1897 gedeeltelijke herbouw. Over op:
3065/375: In 1898 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1898.

3065/378: Nieuwe sectie C-1275. Huis, schuren en weiland. De katerstede vererfde op zoon Samuel Johan jonkheer Sandberg van Westervelt, getrouwd met Matthia Jacoba van Eijck van Zuijlichem. In 1904 stichting. Over op:
3065/407: Huis, schuren en weiland. In 1906 stichting en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1906.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.

3065/424: Nieuwe sectie C-1307. Huis, schuur en weiland. In 1920 bijbouw en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1921.

3065/575: Twee huizen, schuren en erf. In 1925 gedeeltelijke vernieuwing opbouw. Over op:
3065/591: Twee huizen, schuur en erf. In 1928 vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1928.

3065/622: Nieuwe sectie C-1699. Twee huizen, schuur, erf, water, grasland en bouwland. In 1929 stichting. Over op:
3065/633: In 1930 stichting. Over op:
3065/651: Twee huizen, schuren, erf, water, boomen, grasland en bouwland. In 1937 overboeking. Over op:
4809/206: De katerstede vererfde vervolgens op dochter Anna Brigitta Sandberg van Westervelt. Zij was op 4 april 1902 te Ede getrouwd met Alexander Willem Frederik baron van Voërst van Lynden. In 1941 verbouw. Over op:
4809/217: In 1942 redres. Over op:
4809/243: In 1959 splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1960.

4809/277: Nieuwe sectie C-1909. Huis, schuur, erf, bos, weiland en water. In 1961 oprichting N.V. Over op:
5871/193: In 1974 hernummering. Het landgoed werd in 1996 door A.S.R. Real Estate verworven uit de portefeuille van verzekeraar Nationale Nederlanden.