Legger 3082/1: Sectie E-1322. Heide. Eigendom van Albert Meulenkamp en Jantje Weerts. Zij zijn op 22 april 1880 getrouwd in Gramsbergen. In 1902 stichting woning. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1902.

Legger 3082/4: In 1915 boedelscheiding. Over op:
Legger 3862/3: Sectie E-2224. Huis. Eigendom van Hendrik Meier of Meijer en echtgenote Geertruida Albertha Meulenkamp. Zij zijn op 31 maart 1905 te Heemse getrouwd. Het vruchtgebruik lag bij Jantje Weerts, weduwe van Albert Meulenkamp. In 1920 verval vrijdom. Over op:
Legger 3862/8: In 1922 bijbouw. Over op:
Legger 3862/9: Huis, schuren en erf. In 1923 bijbouw en vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1923.

Legger 3862/10: Nieuwe sectie E-2719. Huis, schuur en weiland. In 1937 verval vrijdom. Over op:
Legger 3862/11: In 1934 redres en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1934.

Legger 3862/18: Nieuwe sectie E-2867. In 1937 sloop en herbouw. Over op:
Legger 3862/19: In 1938 verval vrijdom. Over op:
Legger 3862/21: In 1946 bijbouw. Over op:
Legger 3862/23: In 1947 boedelscheiding. Over op:
Legger 5213/3: Eigendom van Gerrit Meijer Hzn., landbouwer te Loozen, G-28. Het recht van gebruik lag bij Hendrik Meijer. Sectie E-2867. In 1952 gedeeltelijk vernieuwd. In 1956 bekend als Loozen, G-28. Over op:
Legger 5213/5: In 1957 verbouwing. Over op:
Legger 5213/6: In 1959 verbouwing. Over op:
Legger 5213/7: In 1969 verkoop. Over op:
Legger 5691/296: Eigendom van de Stichting Beheer Landbouwgronden te Utrecht. Sectie E-3416. Huis, schuren, bouwland en weiland. In 1969 splitsing. Over op:
Legger 5730/30: Eigendom van Berend Jan Rijstenberg (geb. 08-02-1900). Levenslang vruchtgebruik: Gerrit Jan Rijstenberg (geb. 26-02-1902). Sectie E-3416. Huis, bouwland, weiland. In 1970 verkoop. Over op:
Legger 6307/22: Sectie E-3416. Huis, schuur. Eigendom van Berend Jan Rijstenberg jr. Loozen, G-28. Vruchtgebruik: Gerrit Jan Rijstenberg (geb. 26-02-1902). In 1973 verbouw. Over op:
Legger 6307/23: In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7654/3: Nieuwe sectie M-508. Boerderij, erf, schuur, grasland. Eigendom van Berend Jan Rijstenberg jr. Vruchtgebruik: Gerrit Jan Rijstenberg (geb. 26-02-1902).