Legger 136/32: Eigendom van de Marke van Gramsbergen, Loozen en Radewijk. Sectie E-408. Heide. Bij markeverdeling in 1861 toebedeeld aan en overgedragen aan:
Legger 1379/1: Eigendom van Aaltje Budden, huisvrouw van Jan Nijzink te Gramsbergen. Sectie E-1324. Huis en erf. In 1867 verkoop. Over op:
Legger 1600/1: Eigendom van de Credietvereeniging te Amsterdam. Sectie E-1324. Huis en erf. In 1872 verkoop. Over op:
Legger 1888/1: Eigendom van Hendrik Zagers, landbouwer te Laar in Pruissen. Hij trouwde op 9 augustus 1872 te Laar met Janna van den Hoff uit Gramsbergen. Sectie E-1324. Huis en erf. Huisnr. G-15.

In het archief van de voormalige gemeente Gramsbergen wordt een vergunning bewaard, gedateerd 10 maart 1873, verleend aan H. Zagers, landbouwer te Laarwolde in Pruissen, ten behoeve van de invoer langs het grenskantoor Holtheme van een koe, hooi en stro, wegens verhuizing naar Gramsbergen.

Hendrik Zagers woonde in 1867 nog in ’t Laar en werd toen door de rechtbank te Zwolle veroordeeld tot een gevangenisstraf. Die zat hij niet uit, want hij bleef aan de andere kant van ‘de streep ‘. In 1870/1871 vocht hij in de Frans-Duitse oorlog en vestigde zich in 1873 in de gem. Gramsbergen. Toen werd hij alsnog in de kraag gevat…

Provinciale Drentsche en Asser courant, 15 mei 1876.

In 1880 expiratie vrijdom van belastingen. Over op:
Legger 1888/4: Sectie E-1324. Huis en erf.

Op 7 mei 1882 verleed notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Hendrik Zagers in ’t Loozerveld. Hij verklaarde 150 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan veehouder Derk Jan Leemgraven te Holtheme. Als onderpand voor de lening verbond hij zijn onroerende goederen, waaronder het huis en erf op sectie E-1324 (aktenr. 2173).

In 1896 stichting schuur. Over op:
Legger 1888/7: In 1897 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1897.

Legger 1888/8: Nieuwe sectie E-2148. Huis, schuur en erf. In 1900 verval vrijdom. Over op:
Legger 1888/10: In 1910 boedelscheiding. Over op:
Legger 3675/3: Eigendom van Wolter Zagers en Hendrik Jan Zagers. Vruchtgebruik: Janna van den Hof, weduwe van Hendrik Zagers. Sectie E-2148. Huis, schuur en erf. In 1914 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1915.

Legger 3675/6: Wolter Zagers trouwde op 8 oktober 1920 te Gramsbergen met Janna Zager. In 1931 stichting. Over op:
Legger 3675/8: In 1936 sloop en herbouw. Over op:
Legger 3675/10: In 1941 successie. Over op:
Legger 4414/29: Eigendom van Janna Zager, weduwe Wolter Zagers te Gramsbergen. Sectie E-2148. Huis, schuren en erf in ’t zgn. Derde Blok. In 1965 verkoop. Over op:
Legger 6050/3: Sectie E-2148. Eigendom van Evert Ekkelenkamp (geb. 01-11-1911) en echtgenote Geesjen Hamberg, landbouwers te Loozen G-30. Zij zijn op 8 mei 1936 getrouwd in ’t gemeentehuis van Heemse. In 1966 vereniging. Over op:
Legger 6050/4: Nieuwe sectie E-3236. Huis, schuur en erf. In 1967 sloop en stichting. Over op:
Legger 6050/5: Huis, erf. In 1967 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1967.

Legger 6050/6: Huis, garage en erf. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7707/1: Eigendom van Evert Ekkelenkamp en Geesjen Hamberg. Sectie M-506. Huis, garage en tuin. In 1980 verkoop. Over op:
Legger 7350/1: Eigendom van Gerrit Jan Ekkelenkamp. Het recht van bewoning lag bij Evert Ekkelenkamp en Geesjen Hamberg.