In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Hendrik Hamberg (ook genaamd Hamburg). We vinden het erf gesitueerd in het zgn. ‘Schansche Veld’ in sectie E-379 op legger nr. 165. Het inmiddels verdwenen erf zouden we nu adresseren aan de Kanaaldijk-West. 

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832.

Notaris Willem Swam verleed op 10 juni 1840 een testamentaire akte (aktenr. 893), waarbij Hendrik Hamberg te Loozen zijn neef en nicht Jan Hamberg en echtgenote Gezina Geertman benoemde tot zijn universeel erfgenaam. Jan en Gezina woonden bij hem in. Hendrik Hamburg of Hamberg overleed twee jaar later, op 4 oktober 1842. Hij was getrouwd met Jennegien Bekelaar, maar hun huwelijk was kinderloos gebleven.

165/3: Sectie E-379. Huis en erf. 

Op 18 mei 1849 verleed notaris Willem Swam te Gramsbergen een hypothecaire akte, waarbij Jan Hamberg en echtgenote Gezina Geertman verklaarden 1100 guldens te hebben geleend van landbouwer Berend Groote Balderhaar op de Balderhaar. Als onderpand stelden ze hun eigendommelijke katerstede, liggende in de buurtschap Loozen, bestaande in een huis met het daarbij gelegene gaarden-, groen- en zaaijland, kadastraal bekend onder sectie E numero 379 (aktenr. 1590).

Notaris Willem Swam verleed op 29 september 1855 andermaal een hypotheekakte op verzoek van Jan Hamberg en Gezina Geertman. Zij verklaarden 1500 gulden schuldig te zijn aan landbouwer Tijme Stokman te Vlieghuis bij Coevorden. Als onderpand voor de lening en de verschuldigde rente verbonden ze hun katerstede in de zogenaamde Lange Wand te Loozen, sectie E-379, maar ook het door hen nieuw gebouwde woonhuis, bij het kadaster nog onbekend, staande te Loozen aan het kanaal op grond van de marke (aktenr. 2279).

In 1867 afbraak enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1867. Het Langewants is afgebroken…

1581/1: Nieuwe sectie E-1496. Grasland. Eigendom van Hendrik Hamberg en Jan Hamberg, landbouwers te Loozen.