Legger 136/38: Sectie E-431. Heide. Eigendom van de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk. In 1861 bij markeverdeling toebedeeld aan:
Legger 827/198: Sectie E-1313. Huis en erf. Eigendom van Herman Theodor Löhnis, raadslid te Rotterdam. In 1869 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 1667/172: Sectie E-1313. Huis en erf met schuur. Huisnr. G-14. In 1880 expiratie vrijdom. Over op legger 1667/236.
Legger 1667/208: Sectie E-1534. Bouw- en grasgrond. In 1909 stichting en vereniging. Over op legger 1667/376.
Legger 1667/236: Sectie E-1313. Huis, erf met schuur en dennen. Huisnr. G-14. In 1900 verval vrijdom. Over op legger 1667/273.
Legger 1667/273: Sectie E-1313. Huis, erf met schuur. Huisnr. G-14. Eigendom van de Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhorigheden (in 1906 opgericht). In 1909 sloop. Over op legger 1667/375.
Legger 1667/375: Sectie E-1313. Erf. In 1910 vereniging en sloop. Over op legger 1667/381.
Legger 1667/376: Sectie E-1534. Huis, schuur en erf. In 1910 stichting. Over op legger 1667/381.

Kadastrale hulpkaart, anno 1910. Er heeft vervangende nieuwbouw plaatsgevonden.

Legger 1667/381: Sectie E-2588. Huis, schuur, gras en bouwland op de zgn. Burgerkamp. In 1916 bijbouw. Over op:
Legger 1667/401: In 1937 verkoop. Over op:

Albert Huisjes en Gerritdina Lambers.

Legger 4826/8: Sectie E-2588. Huis, schuur, gras en bouwland. Eigendom van Albert Huisjes en echtgenote Gerritdina Lambers. Zij zijn op 14 september 1923 getrouwd. In 1946 bijbouw. Over op:
Legger 4826/9: Huis, schuren, gras en bouwland. In 1950 stichting. Over op:
Legger 4826/10: In 1952 bijbouw. Over op:
Legger 4826/11: In 1954 vereniging van percelen. Over op:

Legger 4826/14: Nieuwe sectie E-3091. Huis, schuren, bouwland, grasland en boswal. In 1964 verkoop. Over op:
Legger 5909/4: Nieuwe sectie E-3188. Huis, schuren, erf en grasland. Eigendom van landbouwer Hendrik Huisjes (geb. 06-09-1926) te Loozen G-43. In 1970 stichting. Over op:
Legger 5909/6: In 1975 vernieuwing. Over op:
Legger 5909/7: In 1980 opgenomen in ruilverkaveling. Over op:
Legger 7685/1: Sectie M-394. Boerderij, schuur, grasland en erf. Eigendom van landbouwer Hendrik Huisjes (geb. 06-09-1926) en echtgenote Janna Hermanna Kelder aan de Löhnisweg 4.