Legger 136/57: Sectie E-928. Heide. Eigendom van de marke van Gramsbergen, Loozen en Radewijk. In 1861 bij markeverdeling toebedeeld aan Albert Zwijze en binnen een paar jaar bebouwd met een woonhuis:
Legger 808/48: Sectie E-1147. Huis en erf. Eigendom van Albert Zwijze en Gezina Waterink. Huisnrs. G-12 en G-13. In 1892 successie. Over op:
Legger 2862/41: Sectie E-1147. Huis en erf. Eigendom van Harm Zwijze en consorten te Loozen. Huisnrs. G-12 en G-13. In 1896 boedelscheiding. Over op:
Legger 3032/23: Sectie E-1147. Huis en erf. Eigendom van Lucas Roelof Zwijze, Gerrit Jan Zwijze en Gerrit Zwijze (allen voor een-derde gedeelte). In 1897 boedelscheiding. Over op:
Legger 3093/23: Sectie E-1147. Huis en erf. Eigendom van Gerrit Zwijze Albertuszn. en echtgenote Johanna Odink, landbouwers te Loozen, en mede-eigenaren Geziena Johanna Zwijze en echtgenoot Jan Timmerman. Huisnrs. G-12 en G-13. In 1901 bijbouw. Over op:
Legger 3093/63:  In 1908 bij- en aanbouw. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1908.


Legger 3093/78: Huis, schuur en erf. In 1909 bijbouw. Over op:
Legger 3093/80: Nieuwe sectie E-2471. In 1913 aanbouw en uitbreiding. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1915.

 

Legger 3093/90: In 1922 stichting. Over op:
Legger 3093/97: In 1927 stichting. Over op:
Legger 3093/103: Huis, schuur en weiland in ’t Loozerveld. In 1934 vereniging van percelen. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1934.

 

Legger 3093/110: Nieuwe sectie E-2863. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1939 verklaring art. 125. Over op:
Legger 4705/35: Eigendom van Jan Timmerman en Geziena Johanna Zwijze, landbouwers te Loozen. Sectie E-2863. Huis, schuur, bouwland en weiland. In 1962 splitsing. Over op:
Legger 4705/53: In 1964 verkoop. Over op:
Legger 5764/6: Eigendom van Berend Veldsink (geb. 29-11-1921) en echtgenote Geertje Waterink. Sectie E-3186. Huis, schuren en erf. In 1970 verbouw en in 1975 stichting. Over op:
Legger 5764/8: In 1980 opgenomen in ruilverkaveling. Over op:
Legger 7664/1: Eigendom van Berend Veldsink. Nieuwe sectie M-474. Huis, schuur, tuin, erf en trafo. In 1980 verkoop. Over op:
Legger 7399/1: Eigendom van Gerrit Veldsink. Later sectie M-2338 en M-2637).