Op de oudste kadastrale kaart van 1832 is ’t Hutten gesitueerd op ’t zgn. ‘Loo’ en eigendom van landbouwer Gerrit Hutten. Het erf is geregistreerd op legger nr. 170 in sectie H nr. 32. Het verdwenen erf was gesitueerd ten noorden van de Oude Vaart, aan de huidige Mölinksweg.

Legger 170/5: Sectie H-32. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Gerrit Hutten en echtgenote Wibbigjen Hutten. Zij zijn op 4 mei 1794 getrouwd in Hardenberg. In 1850 boedelscheiding. Over op:
Legger 1017/4: Eigendom van weduwnaar Gerrit Hutten. Na het overlijden van Gerrit Hutten (in 1856) vererfde het op zoon Jan Herm Hutten en echtgenote Willemina Kromhof. Zij zijn op 27 juni 1835 getrouwd te Heemse. In 1874 boedelscheiding. Over op:
Legger 3308/4: Eigendom van Jan Hutten en echtgenote Hendrikjen Wijnholt. Zij zijn op 30 april 1862 getrouwd te Heemse. Huisnr. C-6. In 1878 ruiling. Over op:
Legger 2432/36: Eigendom van landbouwer Jan Willem Timmerman. In 1889 sloop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1889 (Sectie H-1452).

Legger 2432/40: Nieuwe sectie H-1452. Bouw-, veen- en grasgrond.