Op de oudste kadastrale kaart van 1832 is ’t Wijnholt gesitueerd op de zgn. ‘Roet en Mast Esch’. Het huis en erf waren eigendom van timmerman Albert Wijnholt, weduwnaar van Aaltjen Hannessen. Het erf is geregistreerd op legger nr. 418 in sectie H nr. 156. Het verdwenen erf lag tot het midden van de negentiende eeuw iets ten noorden van de huidige driesprong in de Brinkweg.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Legger 418/2: Sectie H-156. Huis en erf. Albert Wijnholt (geb. Weustkamp) overleed op 7 november 1838. In 1846 over op:
Legger 418a/3: Eigendom van Gerrit Jan Wijnholt en echtgenote Hendrikje Stokvis. Zij waren op 24 november 1825 getrouwd te Heemse. In 1864 verkoop. Over op:
Legger 1362/16: Eigendom van Albert Wijnholt en Gerritdina Mollen. Zij zijn op 16 april 1852 getrouwd te Heemse. In 1868 afgebroken. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1869. Het Wijnholt is afgebroken…