In ’t vrijwillig rechterlijk archief van ’t voormalige schoutambt Hardenberg vinden we deze akte, gedateerd 3 september 1806:
Comparanten L. Hoenderken en echtgenote H.E. van Riemsdijk te Hardenberg. Zij verklaren de katerstede de Raberije te Baalder, bestaand uit twee woonhuizen met het daarbij vanouds en alsnog behorende gaarden-, zaai- en groenland en een vierde whaare in de marke van Hardenberg en Baalder, voor f. 900,- te hebben verkocht en derhalve overdragen aan Jan Klinge en echtgenote te Radewijk. De katerstede dient nader te worden verdeeld tussen hen en mede-koper Albert Huisjes. Hardenbergh, d. 3 september 1800 en zes.

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van landbouwer Albert Huisjes en echtgenote Fennigjen Kelder. De boerderij staat op legger 158 onder sectie C no. 277. Albert en Fennigjen waren getrouwd op 7 december 1816 te Hardenberg.

Fragment van oorspronkelijk minuutplan, anno 1832.

Legger 158/2: Sectie C-277. Huis en erf. Op 14 juni 1853 boedelscheiding door notaris Willem Swam.

Op 14 juni 1853 verleed notaris Swam te Gramsbergen de akte van boedelscheiding tussen Albert Huisjes (weduwnaar van Fennegien Kelder, Egbert Huisjes, Hendrik Huisjes, Jennegien Huisjes en Gerrit Jan Huisjes. Tot de vaste goederen behoorde de katerstede op sectie C-277. De katerstede werd toebedeeld aan weduwnaar Albert Huisjes (aktenr. 2020).

Op 24 juni 1853 verleed dezelfde notaris het testament van Albert Huisjes, waarin deze zijn eigendommen, na overlijden, toebedeelde aan zijn zoon Egbert Huisjes (aktenr. 2025).

Notaris Willem Swam uit Gramsbergen verleed op 15 november 1854 een transportakte op verzoek van landbouwer Albert Huisjes. Deze verklaarde de katerstede het Huisjes genaamd, bestaande in een huis en erf met grond en wheere, sectie C-277, voor 1000 gulden te hebben verkocht aan Egbert Huisjes (aktenr. 2207).

Legger 1177/4: Eigendom van Egbert Huisjes en echtgenote Janna Hans. Zij waren op 10 juli 1852 getrouwd te Heemse. Huisnr. H-6.

Notaris J.G. Troost verleed op 30 april 1874 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Egbert Huisjes te Baalder. Deze verklaarde 500 gulden schuldig te zijn aan de landbouwers Hendrik en Frederik Wevers aldaar. Als onderpand voor het geleende geld en de daarover verschuldigde rente stelde Egbert zijn huis en erf, sectie C-277 te Baalder (aktenr. 163).

In 1899 verkoop. Over op:
Legger 5670/2: Eigendom van Jan van Laar Gzn. en van echtgenote Fennigje Kuijer, landbouwers te Baalder (zie register van overschrijving hypotheken, deel 443, nr. 90). Zij waren op 3 april 1891 getrouwd te Heemse. In 1911 vernieuwing. Over op:
Legger 5670/12: In 1912 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1912.

5670/13: Nieuwe sectie C-1243. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1936 boedelscheiding. Over op:
10401/5: Eigendom van Frederik van Laar, landbouwer te Baalder. Hij was op 3 juni 1927 getrouwd met Aaltje Hamberg uit Stad Hardenberg. In 1937 bouw van een wagenschuur. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.

10401/7: In 1944 verbouw en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1948.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1950.

10401/9: In 1959 gedeeltelijke vernieuwing en verbouw woning. Over op:
10401/10: In 1961 bouw kalverstal en in 1963 bouw landbouwschuur. Over op:
10401/12: In 1964 splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1964.

10401/14: Nieuwe sectie C-1447. Huis, schuren, bouwland en grasland. In 1962 vereniging van artikelen. Over op:
11565/7: Eigendom van Frederik van Laar Janszoon, wonend aan de Rodedijk 4. In 1973 verkoop. Over op:
14300/2493: Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1975 sloping. 

Tegenwoordig moeten we het verdwenen erf situeren in de woonwijk Baalder, aan de oostzijde van de Weversdijk, ter hoogte van de grote visvijver.