Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van de weduwe Hendrikjen Geugjes-Alberts. Haar man, Albert Geugjes, was op 30 mei 1818 overleden. De boerderij staat op legger 111 onder sectie C no. 243. Tegenwoordig moeten we het verdwenen erf situeren in de woonwijk Baalder nabij het huidige Eiberhof 16.

 

Fragment van oorspronkelijk minuutplan, anno 1832.

 

Legger 111/3: In 1844 over op:
Legger 712/3: Eigendom van Klaas Olsman, timmerman te Baalder. In 1857 publieke verkoop. Over op:
Legger 1202/4: Eigendom van Fennigje Westerman, weduwe van Jan Wevers. Jan was al op 17 november 1834 overleden in Baalder. Ze waren op 19 mei 1820 te Heemse getrouwd. In 1857 werd de boerderij meteen afgebroken, waarna het perceel als bouwland werd geregistreerd.