Op 22 oktober 1768 registreerde de schout van Hardenberg de overdracht van het huis, schuur en een aantal percelen grond, door Lubbert IJmhof en zijn huisvrouw Geese Woerthuis, aan Hendrik Koning en zijn huisvrouw Janna Jansen, behorende bij het Erve Purink te Baalder, dat hij op 25 februari van dit jaar bij publieke verkoping, bij percelen, heeft verkocht.

— zie verder erve KoninksĀ —