Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van landbouwer Jan Hendrik Reints. Hij was op 7 september 1810 te Heemse getrouwd met Zwaantjen Kelder, eveneens afkomstig uit Baalder.

De boerderij staat op legger 291a onder sectie C no. 246. 

Fragment van oorspronkelijk minuutplan, anno 1832.

Legger 291a/16: Sectie C-246. Huis en erf. Later eigendom van zoon Jan Reints en echtgenote Grietjen Camphuis, Zij zijn op 28 juni 1856 getrouwd te Heemse. In 1875 verkoop. Over op:
Legger 3415/16: Eigendom van Jan Reints en ongehuwde broer Evert Reints (zie register van overschrijving hypotheken, deel 257, nr 90). Huisnr. H-10 en H-11. 1891 boedelscheiding. Over op:
Legger 4970/15: Eigendom van Grietje Kamphuis, weduwe van Jan Reints. In 1906 sloop. Over op:
Legger 4970/54: Erf. In 1909 sloop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1909.

Legger 4970/60: Nieuwe sectie C-1232. Bouw- en grasland. 

Tegenwoordig moeten we het verdwenen erf situeren in de woonwijk Baalder nabij het huidige Doctor Albert Schweitzerplein 7.