Notaris Antoni van Riemsdijk registreerde in 1827 een akte op verzoek van Willem Brinkjans en echtgenote Aleida Derks, landbouwers te Baalder. Zij droegen die dag voor 75 gulden de eigendom van een perceel hooiland over aan Hendrik Nijeboer en echtgenote Klasina Bouwhuis, landbouwers te Lutten. Het hooiland lag in het halve slag in de zogenaamde Meene onder Ane. (aktenr. 663, scan 115).

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van landbouwer Willem Brinkjans. Echter, Willem was al op 20 april 1831 overleden. Zijn weduwe, Aleida Kampman, stierf op 1 april 1845. Willem en Aleida waren op 9 mei 1810 te Heemse getrouwd.

De boerderij staat op legger 50 onder sectie C no. 200.

Fragment van oorspronkelijk minuutplan, anno 1832.

Legger 50/3: Sectie C-200. Huis en erf. In 1847 over op:
Legger 827/3: Eigendom van Gerrit Regtuit en echtgenote Johanna Brinkjans. Zij zijn op 14 juli 1832 getrouwd te Heemse. Huisnr. H-40. In 1877 verkoop. Over op:
Legger 3677/3: Eigendom van Gerrit van den Poll en echtgenote Zwaantje Reguit (zie register van overschrijving hypotheken, deel 272, nr. 35). Zij zijn op 31 maart 1876 getrouwd te Heemse.

Fragment van kadastraal minuutplan, anno 1880.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 17 maart 1884 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Gerrit van den Poll te Baalder. Deze verklaarde 500 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan veehouder Derk Jan Leemgraven te Gramsbergen. Als onderpand voor de lening verbond hij zijn onroerende bezittingen, waaronder het huis en erf op ’t Brinkjans, sectie C-200 (aktenr. 2501).

In 1912 boedelscheiding. Over op:
Legger 7267/3: Eigendom van Geert Passies en echtgenote Jennigje van den Poll (zie register van overschrijving hypotheken, deel 568, nr. 31). Zij zijn op 28 augustus 1903 getrouwd te Heemse. In 1912 sloop. Over op:
Legger 7267/15: Erf. In 1912 ruiling. Over op:
Legger 5222/68: Eigendom van Harm Hermsz. Snijders en echtgenote Judegien Kamphuis. Zij zijn op 25 mei 1900 getrouwd te Heemse. In 1913 sloop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.

Legger 5222/70: Nieuwe sectie C-1251. Weiland.

Tegenwoordig moeten we het verdwenen erf situeren aan de Meester Westerhofdijk.