Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van landbouwer Albert Kamferbeek. Hij was op 13 juli 1810 te Heemse getrouwd met Wibbechien Huisjes uit Engeland bij Ane.

De boerderij stond in 1832 op legger 181 als sectie C-247.

Fragment van oudste kadastrale kaart, anno 1832 (sectie C-247).

181/4: Huis en erf. Sectie C-247. Later eigendom van Engbert Kampherbeek en andere erfgenamen van Albert en Wibbigjen Kampherbeek. Egbert was hun oudste zoon. Hij trouwde op 30 mei 1846 te Heemse met Hendrikjen Bouwhuis uit Bergentheim.

Albert Kampherbeek was klompenmaker en landbouwer. Daarnaast was hij politiek actief. Hij was vanaf 1825 raadslid en wethouder van de gemeente Ambt Hardenberg tot hij overleed op 20 december 1858. Zijn weduwe overleed op 26 oktober 1871.

In 1862 vond een boedelscheiding plaats. Over op:
2111/4: Eigendom van Egbert Kampherbeek en echtgenote Hendrikjen Bouwhuis. Later opgevolgd door hun zoon Albert die op 27 augustus 1869 te Heemse trouwde met Aaltjen Welleweerd uit Duits Wielen. Huisnr. H-12. In 1880 aanvaarding.

Notaris Hilbrand van Barneveld verleed op 26 februari 1880 een akte waarin Albert Kampherbeek verklaarde de erfenis te aanvaarden waarbij hij o.a. eigenaar werd van ’t huis en erf ’t Nieuwe Kampherbeeks (aktenr. 1648).

3193/7: Eigendom van Albert Kampherbeek en Aaltjen Welleweerd.

Op 7 november 1884 verleed notaris Hilbrand van Barneveld een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Albert Kampherbeek te Baalder. Deze verklaarde 500 gulden schuldig te zijn aan veehouder Derk Jan Leemgraven te Holtheme. Als onderpand voor de lening verbond hij zijn onroerende bezittingen, waaronder het erve te Baalder op sectie C-247 (aktenr. 2611).

In 1884 herbouw. Over op:
3193/24: In 1885 herbouw en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1885 (sectie C-894).

3193/26: Nieuwe sectie C-894. Huis en erf. In 1887 verkoop.

Notaris Rambonnet te Gramsbergen begon, op verzoek van landbouwer Albert Kampherbeek, op 30 november 1886 met de eerste inzate van de openbare veiling van de boerderij (sectie C-894), maar ook landerijen met veldnamen als de Maat, de Krukke, Kampherbeekeresch, Fennigjes Bosch, de Doornbosch en den Nieuwenhoek aan den straatweg, (aktenr. 70). Een week later, op 7 december, vond de definitieve veiling plaats. Het hoogst geboden bedrag voor de boerderij vond Kampherbeek niet voldoende, waardoor de verkoop van dat kavel niet doorging.

4644/4: Eigendom van Jan Ruitman, auctionator te Emlichheim. In 1888 verkoop. Over op:
4155/12: Eigendom van Herman Zwijze Gerritszoon, landeigenaar en veehouder te Gramsbergen. In 1908 stichting. Over op:
4155/97: In 1909 verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1908.

4155/99: Nieuwe sectie C-1231. Huis, schuur en bouwland. In 1912 stichting en vereniging. Over op: 
4155/135: Nieuwe sectie C-1242. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1915 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1917.

4155/157: In 1917 verkoop. Over op:
7512/17: Eigendom van Harm Altena en Hermina Scheepers, landbouwers te Baalder. Zij waren op 20 april 1889 getrouwd te Gramsbergen. In 1926 bijbouw. Over op:
7512/20: In 1936 boedelscheiding en rectificatie. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1944.

10382/14: Eigendom van de kinderen van Jan Hendrik Altena (oudste zoon van Harm en Hermina) en Geertruida Lenters. Jan Hendrik Altena was op 14 april 1916 te Heemse getrouwd met Berendina Lenters uit stad Hardenberg, maar zij overleed op 27-jarige leeftijd. Daarop hertrouwde Jan Hendrik op 5 augustus 1920 te Heemse met Geertruida Lenters. Uit het eerste huwelijk was dochter Aleida Hermina geboren. Uit het tweede huwelijk o.a. deze kinderen : Berendina, Grietje, Hermina, Alberta, Harm en Sina Alberta Altena. In 1948 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
10382/17: In 1956 stichting. Over op:
10382/18: In 1959 stichting. Over op:
10382/19: In 1964 splitsing enz. Over op:
10382/20: Nieuwe sectie C-1492. In 1969 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1964.

10382/22: Eigendom van Harm Altena (geb. 20-07-1932), Rodedijk 3. In 1974 verkoop. Over op:
14300/1769: Eigendom van de gemeente Hardenberg. Tegenwoordig moeten we het afgebroken erf situeren in de woonwijk Baalder aan de Doctor Albert Schweitzerlaan nabij de brug over het water.