Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van timmerman Klaas Hultink. De boerderij staat op legger 165 onder sectie C no. 323.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Kadastrale geschiedenis
Legger 165/4: Sectie C-323. Huis en erf. Eigendom van timmerman Klaas Hultink en mede-eigenaar te Baalder. Klaas was op 16 augustus 1823 te Heemse getrouwd met Grietjen Mepjans. In 1864 successie. Over op:
Legger 1284/14: Eigendom van Klaas Hultink, weduwnaar van Grietjen Mepjans. In 1872 verkoop. Over op:
Legger 3166/5: Eigendom van Egbert Roelofs (zoon van Geertjen Holtink en echtgenoot Albert Roelofs) en consorten. In 1874 boedelscheiding. Over op:
Legger 3284/4: Eigendom van landbouwer Egbert Roelofs. Huisnr. H-16.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 1 maart 1880 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Egbert Roelofs te Baalder. Hij verklaarde 400 gulden te hebben geleend van Jan Roos te Klooster bij Coevorden. Als onderpand voor het geleende bedrag en de daarover verschuldigde rente stelde Egbert o.a. zijn huis en erf, sectie C-323 te Baalder (aktenr. 1649, scan 67).

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

In 1882 volgde verkoop. Over op:
Legger 4253/3: Eigendom van Jan Bosch en echtgenote Geesien Hazelaar (en consorten Albert en Evert Bosch). Jan en Geesien waren op 26 mei 1882 getrouwd in Gramsbergen. In 1892 herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1892.

Legger 4253/9: Nieuwe sectie C-943. Huis, bouw- en weiland. In 1911 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1912.

Legger 4253/10: Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1923 boedelscheiding. Over op:
Legger 6698/12: Eigendom van landbouwer Gerrit Bosch Janszoon en echtgenote Jennegien Weiden. Zij zijn op 18 juni 1914 getrouwd te Heemse. In 1930 verkoop. Over op:
Legger 9651/4: Sectie C-943. Eigendom van Evert Jan Schutte en echtgenote Alberdina Volkering (voor 2/3e). Zij zijn op 28 mei 1926 getrouwd in Heemse. Verder waren Derk Schutte en Johanna Hamberg-Schutte beide voor 1/6e eigenaar. In 1964 splitsing enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1964.

Legger 14198/1: Nieuwe sectie C-1453. Huis, schuur, bouwland en grasland. Eigendom van landbouwer Evert Jan Schutte. In 1965 verkoop. Over op:
Legger 9651/5: Eigendom van Alberdina Volkering, weduwe van Evert Jan Schutte (en consorten). In 1974 verkoop. Over op:
Legger 14300/2804: Eigendom van de gemeente Hardenberg.

Tegenwoordig moeten we het verdwenen erf situeren even ten oosten van het Wilgenstuk 19.