Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van landbouwer Hendrik Regtuit en echtgenote Zwaantjen Buiters. Zij waren op 16 mei 1801 te Hardenberg in ondertrouw gegaan.

De boerderij werd geregistreerd op legger 285 onder sectie C no. 229.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Kadastrale geschiedenis
Legger 285/2: Sectie C-229. Eigendom van Hendrik Reguit en Zwaantjen Buiters en verdere erfgenamen van Egbert Reguit en Jennegien Krösen. Huisnr. H-42. Huis en erf met schuur. Naderhand vererfde de boerderij op zoon Egbert Regtuit en echtgenote Jantien Ems. Zij waren op 29 augustus 1828 getrouwd te Heemse. In 1882 volgde verkoop door de volgende generatie, Hendrik Regtuit en Geertjen Santman. Over op:
Legger 1647/13: Eigendom van Jan Reints, landbouwer te Baalder. Hij was op 28 juni 1856 te Heemse getrouwd met Grietjen Kamphuis uit Radewijk.

Op 5 mei 1880 verleed notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Hendrik Regtuit te Baalder en landbouwer Hendrik Batterink aan de Hoogenweg. Zij verklaarden samen en ieder afzonderlijk wegens geleend geld 725 gulden schuldig te zijn aan Jan Roos te Klooster bij Coevorden. Als onderpand voor ’t verschuldigde bedrag en de daarover te betalen rente stelden ze onroerend goed, waaronder het huis, schuur en erf, sectie C-229 te Baalder (aktenr. 1715).

Notaris Van Barneveld begon op 17 maart 1882 met de eerste inzate van een openbare veiling op verzoek van landbouwer Hendrik Regtuit te Baalder en landbouwer Hendrik Kotterink te den Hoogenweg. Het betrof de verkoop van o.a. het huis, schuur en erf te Baalder, gelegen te sectie C-229. Landbouwer Hendrik Bruggeman te Baalder bracht het eerste bod uit, ad 300 gulden. Veertien dagen later, bij de definitieve toewijzing, verhoogde Bruggeman het bod tot 350 gulden. Na gehouden beraad verklaarden de verkopers tevreden te zijn en de koop te gunnen. Waarop Bruggeman aangaf de kavel te hebben gekocht uit naam van landbouwer Jan Reints te Baalder (aktenr. 2143)

Jan Reints liet het pand nog datzelfde jaar slopen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1882.

Legger 1647/17: Nieuwe sectie C-834. Hooi- of weiland.

Tegenwoordig moeten we het verdwenen erf situeren ter hoogte van de Doctor Albert Schweitzerlaan 5.