In het doopboek van de Stephanuskerk te Hardenberg vinden we dat op 25 maart 1792 Fennigjen werd gedoopt, dochter van Gerrit Egberts en Annigjen Engberts, op het erve Sipelenkamp te Baalder. Zij was drie dagen ervoor geboren. Een jaar eerder, op 23 januari, was ook al een Fennigjen gedoopt, volgens het kerkboek dogter van Gerrit Sipelkamp en Annigjen Engberts te Baalder. Zij zal zeer waarschijnlijk als baby gestorven zijn.

Gerrit Egberts Sipelkamp en Annigjen Engberts waren op 22 november 1783 getrouwd in diezelfde kerk te Hardenberg, zoals blijkt uit het bewaard gebleven kerkboek. Gerrit was geboren in Baalder en Annigjen in Anevelde.

Gerrit Sipelenkamp was schoolmeester te Baalder. Hij overleed op 15 november 1808, zoals blijkt uit een bewaard gebleven brief, verzonden door schout J.G. Pruim van Hardenberg aan de Landdrost van Overijssel. Daarin meldde hij dat de Baalder onderwijzer was overleden en dat de schoolmeesterspost dus vacant was. Die moest zo snel mogelijk weer worden ingevuld, zodat de jeugd niet van onderwijs verstoken zou blijven. Gerrit Egbertsz. Sipelkamp (ook genaamd: Van den Zipel) was in 1747 geboren op den Siepelenkamp te Baalder, als zoon van Egbert Gerrits en Fennigjen Hendriks. Hij was op 27 januari van dat jaar gedoopt in de kerk te Hardenberg en in diezelfde kerk. De Baalder onderwijzer was slechts 61 jaar oud toen hij overleed.

Op 15 oktober 1828 hield notaris Antoni van Riemsdijk een openbare veiling ten huize van Berend Rustenberg, logementhouder te stad Hardenberg. Hij deed dat op verzoek van de eerwaarde kerkenraad der hervormden, gepresenteerd wordende door predikant Lubbertus Bosch, ouderlingen Roelof Vasse, Willem Jansen, Derk Jan Jentink en Gerrit Lamberts en diakenen Hendrikus Creemer, Christiaan Lampe, Gerrit Jan Hesselink en Gerrit Jan Meilink. Het betrof de publieke verkoop van percelen vaste goederen, uitmakende de katerstede het Ruitmink te Baalder. Het eerste perceel betrof het woonhuis numero 33 op de katerstede, met deszelfs grond en wheere, de daartoe gehorende begraafplaats op het kerkhof te Hardenberg en de daarom een aangelegen gaarden, groot ruim vijf vierkante roeden, hebbende ten zuidwesten het erfjen het Sypelenkamps. De inzet werd gedaan door landbouwer Jannes Waterink te Baalder voor 251 gulden. Veertien dagen later, bij de definitieve veiling, mijnde Jannes de katerstede voor 306 gulden. Daarbij kocht hij ook de overige percelen (een stuk zaailand, genaamd de Knypenkamp, en twee 1/8ste waardelen in de gecombineerde marke van Hardenberg en Baalder) voor totaal 1.051 gulden (aktenr. 744, scan 50).

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van landbouwer Jannes Waterink en echtgenote Geertjen Blankvoort. Zij waren op 24 oktober 1815 getrouwd te Hardenberg. Geertjen was het nichtje van Annegien Sypelenkamp-Engberts. De boerderij werd ingeschreven op legger 396 onder sectie C no. 274. 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Annegien Sijpelenkamp-Engberts overleed op 21 februari 1836 te Baalder, in huisnr. 34, op 83-jarige leeftijd. Na het overlijden van Jannes en Geertjen, resp. in 1852 en 1863, verviel de eigendom in 1864 middels een boedelscheiding op zoon Jan Willem Waterink. Hij was op 13 mei 1864 te Heemse getrouwd met Stiena Kelder uit Anerveen.

396/5: Sectie C-274. In 1864 boedelscheiding. Over op:
1648/4: Eigendom van broer Marten Waterink en echtgenote Jennigjen Reinders. Zij waren op 17 november 1848 getrouwd te Heemse. Marten was de oudste zoon van Jannes Waterink en Geertjen Blankvoort. Huisnr. H-7. Huis, erf, schuur en varkenshok. In 1877 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877.

1648/34: Nieuwe sectie C-816. In 1895 boedelscheiding. Over op:
5298/26: Eigendom van Jansje Waterink en echtgenoot Hendrik Hakkers (voor de helft). Zij waren op 27 mei 1876 getrouwd te Heemse. In 1901 sloop en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1901.

5298/33: Nieuwe sectie C-1046. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland en kookhuis. In 1913 stichting. Over op:
5298/40: In 1916 boedelscheiding. Over op:
7739/25: Eigendom van Marten Hakkers en echtgenote Gerritdina Altena. Zij waren op 5 juli 1901 getrouwd te Heemse. In 1916 stichting. Over op:
7739/31: In 1930 verbouw. Over op:
7739/34: In 1942 stichting en sloping. Over op:
7739/38: In 1945 boedelscheiding. Over op:
11477/19: Eigendom van Albert Hakkers (geb. 14-08-1908) en echtgenote Aaltje Otten. Albert was eerder, op 9 september 1932 te Heemse, getrouwd met Hendrika Rundervoort uit Den Velde, maar zij was op 15 maart 1941 overleden, op 32-jarige leeftijd. In 1950 sloping en vernieuwing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1950.

11477/22: Nieuwe sectie: C-1403. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1950 gedeeltelijke vernieuwing. Over op:
11477/23: In 1963 splitsing. Over op:
11477/26: In 1964 splitsing enz. Over op:
11477/28: Nieuwe sectie C-1505. In 1973 verkoop. Over op:
14300/2485: Eigendom van de gemeente Hardenberg. 

Nog tot voor enige tijd geleden kenden de Baalder ingezetenen de bijnaam ‘Siepekaamp’ of ‘Siwekamp’, waarmee de boerderij van Hakkers werd aangeduid.  Tegenwoordig moeten we het verdwenen erf situeren in de woonwijk Baalder iets ten noorden van de huidige Brinkberg 5.