De 19e mei 1827 werd door notaris Antoni van Riemsdijk een transportakte verleden in opdracht van Zwaantjen Hutten, weduwe van Egbert Hutten (geb. Van Lingen), en haar kinderen Jan, Gerrit Jan, Willem en Seine Hutten. Het betrof de overdracht van het erfjen het Van Lingens of Egberts aan Derk Schutte en Hendrica Ekkel (aktenr. 645). Derk en Hendrica waren op 10 mei 1823 getrouwd te Heemse.

Op 22 oktober 1829 verleed notaris Antoni van Riemsdijk een akte van boedelbeschrijving op het erfjen Van Lingens of Egberts ter buurtschap Baalder, ten woonhuize numero 5 van Hendrika Ekkels, weduwe van Derk Schutte. Op 23 mei 1823 had dezelfde notaris het testament geschreven van Derk Schutte. Ze hadden drie kinderen gekregen: Fennegien, Arend en Dientjen Schutte. Tot de onroerende goederen behoorde de katerstede of het erfjen het Van Lingens of Egberts te Baalder, liggende aldaar aan de gemeene steege bij en ten westen de school en bestaande uit derzelver behuizinge numero 5 met deszelfs grond en wheere c.a. Tot de boedel behoorde echter ook het erfjen het Timmer-Willems te Baalder, bestaande uit deszelfs grond en wheere ten westen den weg na den zogenaamden Konings-Esch en ten noorden het erfjen het Peeren-jans c.a., door den wijlen echtgenoot der rekwirante Derk Schutte ten jare 1814 op den 28 oktober voor het aangaan van hun huwelijk aangekogt bij publieke acte voor ons notaris verleden (aktenr. 852). 

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van Hendrika Ekkel, de weduwe van Derk Schutte. Hij was op 2 mei 1829 overleden, op slechts 53-jarige leeftijd. De boerderij staat in 1832 op legger 317 onder sectie C-65.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Kadastrale geschiedenis
Legger 317/7: Sectie C-65. Huis en erf. Eigendom van de weduwe van Derk Schutte. In 1863 verkoop. Over op:
Legger 2146/7: Huis, erf en schuur. Eigendom van Arend Schutte en echtgenote Everdina Bouwhuis. Zij waren op 9 mei 1856 getrouwd te Heemse. Mede-eigenaresse was zus Fennigjen Schutte met haar man Klaas Olsman. Zij waren op 27 oktober 1842 getrouwd te Heemse. Huisnr. H-17.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

In 1890 boedelscheiding. Over op:
Legger 4906/3: Eigendom van Derk Schutte en consorten. Derk was op 25 april 1879 te Heemse getrouwd met Jennigjen Schutte uit Diffelen. In 1892 vereniging, bijbouw en redresberekening. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1892 (Sectie C-942, voorheen C-65).

Legger 4906/18: Nieuwe sectie C-942. Huis, stookhuis en erf. Jennigjen Schutte overleed op 15 oktober 1896 te Baalder, waarna Derk op 20 augustus 1897 te Heemse hertrouwde met Jennigjen ten Brinke uit Heemse. In 1914 stichting. Over op:
Legger 4906/28: Huis, schuur, stookhuis en erf. In 1914 boedelscheiding. Over op:
Legger 6536/18: Eigendom van Derk Schutte en mede-eigenaar Gerrit Geertman. In 1914 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1914 (sectie C-1255, voorheen C-942).

Legger 6536/26: Nieuwe sectie C-1255. Huis, schuur, stookhuis en weiland. In 1923 opbouw en stichting. Over op:
Legger 6536/28: In 1926 inwendig vertimmerd. Over op:
Legger 6536/30: Huis, schuren en weiland. In 1933 verkoop. Over op:
Legger 10136/12: Eigendom van Derk Jan Schutte, landbouwer te Baalder H-12. In 1937 verkoop. Over op:
Legger 10614/2: Eigendom van Roelof Albertus Schutte (geb. 29-09-1913), landbouwer te Baalder H-9. In 1964 splitsing en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1964 (sectie C-1454, voorheen C-1255).

Legger 14199/1: Nieuwe sectie C-1454. Huis, schuren en grasland. Eigendom van landbouwer Roelof Albertus Schutte te Baalder H-9. In 1965 verkoop. Over op:
Legger 10614/3: Eigendom van Roelof Albertus Schutte aan de Rodedijk 12. In 1974 verkoop. Over op:
Legger 14300. Eigendom van de gemeente Hardenberg.